En kristen klassiker

”Pilgrimens berättelse” är den hl. Ignatius av Loyolas levnadshistoria eller Acta Patris Ignatii såsom den heter i Jeronimo Nadals förord. Senare kallades boken i Spanien och Italien oftast ”Självbiografi” men det var inte särskilt lyckat eftersom verket inte var skrivet av Ignatius. Han bara berättade om sitt liv vid tre perioder under åren 1553-1555 för pater Concalves de Camara som skrev ned texten mycket noggrant. Den bästa titeln för översättningen torde därför vara ”Pilgrimens berättelse” (så först Thibaut i sin franska översättning 1922); Ignatius talar i berättelsen om sig själv som pilgrimen.

Den svenska editionen innehåller Herman Seilers sakkunniga Inledning, översättningen av Nadals och Concalves’ förord och Ignatius’ levnadshistoria samt historiska och teologiska fotnoter, Schneiders ”Historiska notiser och förklaringar” och en kronologisk översikt över Ignatius’ liv. Boken inrymmer också åskådliga kartor och många utmärkta fotos. Kort sagt är ”Pilgrimens berättelse” såväl den grundligaste som den elegantaste utgåvan av Ignatius’ levnadshistoria i hela Norden och Mellaneuropa. Katolska Bokförlaget förtjänar att gratuleras för denna utmärkta bok som är nödvändig inte bara för präster och religionslärare utan för alla som följer ekumeniska händelser med intresse.

Prof. Schneiders Historiska notiser tillhör de bästa kommentarer som har skrivits över Ignatius’ verk. Icke mindre värdefulla är de svenska fotnoter som påvisar sammanhanget med de Andliga Övningarna och ger andra nyttiga teologiska insikter.

Översättningen av Pilgrimens berättelse är noggrann och pålitlig. Jag har kontrollerat arbetet genom att jämföra den svenska texten med Schneiders tyska översättning på sådana ställen där jag inte kunde acceptera hans tolkning när jag försökte att översätta boken till finska. Den svenska översättningen är utan tvivel en av de bästa: den är ett självständigt arbete som har en sentido verdadero om urtexternas nyanser. Bara vid några ställen hyser jag betänkligheter. T.ex. betyder ordet cincunstancias ”omständigheter” i nr 9? Discreción (nr 14) är mycket svårt att översätta, men är ”klokheten” verkligen bättre än;”diskretionen”? Varifrån kommer ordet ”helt” i 27:13 (jfr Schneider)? Bisatsen el qual estaba en Belem (nr 45) har fallit bort. Quarenta y 2 dias (nr 62) heter inte ”tjugotvå dagar” (jfr Schneider). Men dessa är dock små skönhetsfel i en väldigt fin bok.

Prof. Teinonen håller på att publicera en konkordans till Ignatius Andliga övningar på grundval av den s.k. Autografen, uppenbart inte minst för bruk vid universitetets teologiska seminarier.