Engelsk andlighet

Det är ingen nyhet för Signums läsare att Sten Hidal gärna skriver om intressanta gestalter i engelsk tradition. Nu har han samlat en rad sådana artiklar i Kelter, dystre domprosten och Tolkien. Nio essäer med engelska motiv, Catholica förlag, Vejbystrand. Där ingår hans presentationer av Henrik VIII:s avrättade lordkansler Thomas More, den katolske bibelöversättaren Ronald Knox och mytskapande hos Tolkien och hans vänner, allt ämnen som man gärna återknyter bekantskapen med.

De övriga essäerna spänner över hela den engelska kristendomens historia, från den tidiga keltiska kyrkan och den vördnadsvärde Beda och framåt. Till de mer suggestiva personerna hör Margery Kempe, en senmedeltida mystiker av känslosamt och envist snitt.

För övrigt behandlas edsvägrarna, ett av historiens många exempel på konflikten mellan statens och kyrkans krav; Gilbert White och den linneanska traditionen; den unga oxfordrörelsen och slutligen ”den dystre domprosten”, Inge, en mångsidigt verksam författare. Det är allt ämnen av betydelse inom det andliga livet i England, och författaren har ett behagligt sätt att presentera sitt material, så att läsaren med nöje följer med. Någon gång är essän i kortaste laget för den som inte alls känner till ämnet, men den avslutande litteraturförteckningen är tänkt som hjälp till vidare kunskaper.

Hidal för vidare en populärvetenskaplig tradition som är av allra största betydelse, även om den inte alltid uppskattats i akademiska kretsar. Den värdefulla kunskapen om det förflutna måste presenteras också utanför fackmännens snäva krets, om den alls ska kunna bli till nytta, och i en tid av allt mer inskränkt specialisering blir det allt viktigare att vi får möjlighet att bilda oss utanför ett trångt litet fack. Man får hoppas att många humanister får göra som Hidal och presentera aspekter av kulturens historia på ett sätt som kan intressera läsare, både kunnigt och nöjsamt.