Filtinsamling i Sovjetläger – Ett brev

”Till Sovjetiska Röda Korsets exekutivkommitté. 8 oktober 1975 genomförde administrationen i vårt ‘korrektionsläger nr 389/95’ under ledning av människovännen Poljakov en humanitär aktion enligt de människovänliga tankarna i Helsingforsavtalet. Nämligen: vi som anses som särskilt farliga för statens säkerhet, däribland också invalider, sjuka och gamla, blev berövade ‘överflödiga’ filtar (dvs de som var lyckliga nog att ha två filtar). Det utspelades rena jaktscener och dragkamper vid detta tillfälle. Innan det årliga traditionella bålet av dessa filtar tänds, vänder jag mig till Sovjetunionens Röda Kors med följande förslag.

Jag är en ännu relativt ung och frisk fånge, även om jag fryser under två tunna, utslitna filtar, för de dagliga kalorier jag får mig tilldelade räcker inte att hålla värmen inom mig. Likväl vill jag frivilligt offra en av mina båda filtar till er barmhärtighetsfond. Jag lyckades nämligen gömma den under nämnda aktion.

Jag vill också be Er vara så vänliga och skicka denna dyrbara gåva från mig personligen till en av mina chilenska ödesfränder. Samtidigt kunde Ni ta med ett par gåvopaket som jag fått mig tillsända från utlandet men inte har fått utlämnade från lägerledningen. Dessutom hade jag tänkt lämna min egen skjorta och mössa, mina vantar och stövlar som togs ifrån mig och lades in i förrådet när jag kom till lägret. Men så en dag fick jag veta, naturligtvis genom våra tidningar, att mina chilenska vänner tillåts använda alla de kläder som Sovjetiska Röda Korset skickar dem, och dessutom sina privata sängkläder.

Jag har försökt få reda på om det finns andra olyckliga fångar i de fascistiska länderna som skulle kunna ha användning av filten och mina konfiskerade kläder. Men tyvärr, antagligen är vår press för dåligt informerad om de förföljda människorna i dessa länder.

Därför skriver jag till Er som är mera kompetenta i dessa frågor. Kan Ni inte hjälpa mig att hitta något koncentrationsläger i utlandet där min filt behövs, och där lägeradministrationen inte kommer att konfiskera denna klenod ‘enligt reglementet’? För det smärtar mig verkligen när jag tänker på att denna min filt skall bli lågornas rov – om det nu finns en behövande människa som lever under värre villkor än jag.

Med högaktning

Ihor Kalynec

Ägare av två yllefiltar

PS. Kanske Röda Korset är intresserat av att få veta att i dessa ovannämnda välgörenhetsaktioner deltar representanter för det svaga och sköna könet i vår lägeradministration. Och detta inte bara under kvinnoåret. I sanning barmhärtighetens systrar. Permlägret 9 oktober 1975.”