Höstens bokflod

Att bokförlagens vinstintresse styr marknaden är både självklart och legitimt. Efterfrågan präglar utbudet. Därför speglar marknadsföringen av den aktuella bokproduktionen ganska väl många tendenser i den kultur som de potentiella läsarna lever i. Det kan därför vara intressant att ta del av det aktuella numret av Svensk Bokhandel, en diger lunta på närmare 500 sidor. Svensk Bokhandel är en branschtidning som ägs av Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen gemensamt. I Höstens Böcker presenteras drygt 2 000 nya titlar som annonseras av 130 större och mindre förlag. Förläggareföreningen uppger själv att den täcker omkring 80 procent av den totala svenska bokmarknaden. I fjol betydde det 45 miljoner sålda böcker.

Vilka intressen förväntas styra den bokläsande allmänheten? Hur speglas samtids-kulturen i höstens bokutgivning? Som vanligt dominerar översatta deckare och thrillers med originalutgåvor på engelska. Spänning erbjuds som underhållning – en trist vardag i en farlig och osäker värld. De typiska lätta, romantiska underhållningsromanerna verkar vara producerade främst för försäljning via bokklubbar, som åtminstone tidigare stått för nära en tredjedel av hela marknaden. Kanske en mental variant av den syntetiska fleecepläd som en del bokklubbar erbjudit som gratispremie.

I inget annat land utkommer så många kokböcker per capita som i Sverige. I höst kan man notera lanseringen av begreppet ’glykemiskt index’ och ’kolhydrater’ i rätt många böcker om mat. Fitness säljer och bantningsaspekten är tydligare än någonsin. Marknaden svarar på den aktuella fetmadebatten. I stället för de ”glassiga” kokböcker som var vanliga i fjol är det nu hälsa som förväntas sälja. Kanske är det också den viktiga ”ytan”, den perfekta kroppen som motsvarar det skönhetsideal som framstår som allt viktigare i vår kultur. Säkert finns också en synergism mellan denna utgivning och de många populära tv-programmen om matlagning. Denna motbild till vardagens snabbmat kan också uttrycka en nostalgisk längtan tillbaka till det kultiverade middagsbordet där måltiden stod för familjens gemenskap, en dröm som är svår att förverkliga i en jäktig vardag. Som hybrider i sammanhanget kan också noteras ett par böcker om älgen som mat och djur. I höst satsar förlagen annars hårt på hunden. Inte mindre än 15 nya böcker om hundar finns med. Det förekommer titlar som Hunden och zen, Den gamla hunden – de gyllene åren och Vems hund? 15 kända svenskar berättar.

Utbudet av böcker i ämnet psykologi är stort. Bokförlaget Natur och Kultur står här liksom förr om åren för den seriösa utgivningen. Hos övriga förlag dominerar mestadels böcker om personlig utveckling, oftast av typen ”självhjälpsböcker”. Satsa på dig själv! Ingen annan gör det. Var och en sin egen lyckas smed. Så skulle man kunna beskriva budskapet i många av dessa böcker. Det är väl inte djärvt att se detta som ett utslag av den västerländska individualismen. Arbetslivets psykologi uppmärksammas också i många böcker, ofta med betoning på management. Mentor är ett vanligt ord i titlar och förlagsreklam. Målgruppen i affärsvärlden har ju också rönt stor uppmärksamhet i nyhetsmedierna både i debatten om könsroller och girighet. Här gäller det närmast att fånga den lycka som ekonomisk framgång förväntas skapa, ett utmärkande drag i vår kultur.

För inte så länge sedan fanns ett förvånande stort antal utgåvor som rörde sig i ett obskyrt gränsområde mellan personlig utveckling och astrologi och österländskt tänkande. I höst bedöms tydligen inte denna genre så lukrativ, eftersom få förlag har satsat på sådana ämnen. Men det är svårt att tro att förnuft och rationalitet därmed skulle ha fått en starkare ställning.

Kristen teologi verkar inte heller vara särskilt aktuell om man ser till de dominerande förlagen Libris och Verbum. Båda dessa förlag, som hade glansdagar när Bibel 2000 lanserades, har i höst färre intressanta nya utgåvor i sina annonser. Verbum lyfter fram en Jesusbok av Dag Sandahl som kom ut i våras och i övrigt en barnbok och en antologi om tystnad. Undantaget när det gäller kristen bokutgivning är Artos & Norma bokförlag som fortsätter med översättningar av klassiska texter och också presenterar nyare teologisk litteratur. De katolska förlagen Veritas och Catholica finns tyvärr inte med i Svensk Bokhandels stora katalog. En titt på deras respektive hemsidor ger inte heller intryck av att den kristna boken skulle få någon större marknad. En splittrad kristenhet inom ett litet språkområde verkar ge teologisk litteratur svag genomslagskraft i det allmänna kulturutbudet.

Att döma av antalet titlar inom ämnesområdet filosofi tycks här råda högkonjunktur. Humes och Kants skrifter erbjuds i svensk översättning av tre respektive fyra centrala verk. Titlar som Descartes på 90 minuter och Hume på lika lång tid vittnar om en tro på marknaden. Filosofihistoria och en antologi med filosofiska texter från antiken till nutid föreligger på Thales förlag. Här visas en glädjande tendens i en miljö där filosofin länge var förbehållen fackfolket.

I Signum kommer en rad av höstens böcker att recenseras. Kyrka, kultur och samhälle är de intresseområden där vi rör oss. Vi hoppas att därigenom kunna tyda några av de tidens tecken, som bland mycket annat de mer än 4 000 böcker som publiceras under hela året 2004, kan ge en uppfattning om.