Katolsk blomning

För den som tror sig veta hur modern konst skall se ut finns det många överraskningar. Till de mer intressanta hör en nutida norsk målarinna som presenteras i en påtagligt generös bok från Oris förlag, Baerum, 1989, Anne-Lise Knoff. Med ett överflöd av illustrationer i färg och svart-vitt presenteras hennes verk som genomgående har religiösa motiv och vars former bygger på medeltida

bildkonst och på många tiders blomstermåleri. Carl Fredrik Engelstad presenterar hennes konst med kärlek och inlevelse, medan Arve Stensrud låter konstnärinnan tala själv om sitt liv, sin katolska tro, som är grundläggande för henne, och hennes verk, som uppstår i skärningspunkten mellan utåtvändhet och inåtvändhet. Text och bild kompletterar varandra och själva företeelsen är en förbluffande bekräftelse på att den katolska tron fortfarande kan uttryckas meningsfullt i bilder som inspireras från högmedeltiden och att dekorativa element som blomster kan bygga upp en bild som inte bara är vacker utan också uttrycker vår egen tids oro och spänning.

Det går inte att förväxla Knoff med en medeltida illustratör eller en barockens blomstermålare, fastän hon anknyter öppet till båda traditioner. Både formförskjutningar och färgskala placerar bilden i ett smärtsamt nutida sammanhang. Att en sådan konstnär lever och verkar i sina bästa år i vårt grannland är en upplysning som vi har allt skäl att vara djupt tacksamma mot förlaget för. Detta är en självfallen bok för alla som vill se vad religiös konst kan vara, när en konstnär är sig själv, och i dess nordiska stämningar kan vi nog lite till mans häpet känna igen oss själva. Detta är en bok som många kan få ut mycket av.