Kristna porträtt

Herman Seiler

Serie 1:Martin Luther King (USA), Moder Teresa (Jugoslavien), Johannes XX)11 (Italien), Paulus aposteln (jude och romare), Teresa av Jesusbarnet (Frankrike), Simone Weil (Frankrike)

Serie 2.Maximilian Kolbe (Polen), Edith Stein (Tyskland), Franciskus av Assisi (Italien), Sophie Scholl (Tyskland), Helder Camara (Brasilien), Charles de Foucauld (Frankrike)

Serie 3.Dag Hammarskjöld (Sverige), Takashi Nagai (Japan), Katarina av Siena (Italien), Teilhard de Chardin (Frankrike), Thomas av Aquino (Italien), Madeleine Delbrel (Frankrike), Karl Leisner (Tyskland) Serie 4.Hjalmar Ekström (Sverige), Hector Gallego (Panama), Thomas More (England), Adolf Delp (Tyskland), Mary Ward (England), Roger Schutz (Frankrike), Adrienne v. Speyr (Schweiz).

I serien Trons människor – kristna porträtt har nu fyra mappar med sammanlagt 26 porträtt utkommit. Det är här inte frågan om ”helgonbiografier” i vanlig mening – några av de avbildade personerna befinner sig fortfarande i livet, och det är också tveksamt om alla skulle ”klara” en helgonprocess. Det är alltså inte frågan om att upprätta äreminnen åt levande och döda förgrundsgestalter. Avsikten är att i oretuscherade ”ikoner” fånga det personliga, unika och oersättliga (ansiktet, namnteckningen och framför allt det omisskännliga tonfallet i individens egna ord), att framställa evangeliet som något förkroppsligat, människovordet, inkarnerat – inte som en samling berättelser frän svunna tider. Att komma en människa inpå livet har som bekant sina risker, det är inte alltid hon vinner på närmare bekantskap, man ser mycket som inte tilltalar en. Att komma en helig människa inpå livet är att stöta sig på inkarnationens stötesten: heligheten är inte längre en abstrakt kvalitet, skräddarsydd efter mina egna drömda ideal, den har iklätt sig kött och blod, egenart och egenheter, storslagenhet och begränsningar, gudomligt och ett och annat alltför mänskligt. Vad Trons människor vill visa är helighetens möjlighet i alla tider, i alla villkor, i alla miljöer, hos alla karaktärer, både inom och utom den katolska kyrkans synliga gränser, både hos världsfrånvända kontemplativa och världsengagerade socialarbetare. Serien vill visa att det inte finns helgontyper, helgonklasser,

utan bara enskilda heliga människor. Det ena livsödet tycks ibland vara det andras motsats: det stora glädjebudet, det befriande budskapet i dessa porträtt är att Gud tar i anspråk och helgar människor av alla sorter, med alla typer av läggning och intellektuella eller manuella förutsättningar. Guds liv skall levas här och nu i denna brokiga och skoningslösa, absurda och sjuka värld – inte i någon annan bättre värld i någon annan och bättre tid. Därmed är också helgonens mänskliga svagheter i själva verket en uppmuntran för den ”vanlige” kristne.

Kännetecknande rubriker

Kamp och kontemplation (R. Schutz) – Samtidiga med Kristus (Hj. Ekström) – Att vittna om sanningen (Th. More) – Att leva evangeliet (H. Gallego) – Att stå till förfogande (A. v. Speyr) – Att verka för fred (D. Hammarskjöld) – Tjäna in i det sista (T. Nagai) – Jordens salt (M. Delbrel) – Att tro på kärleken (K. Leisner) – Det är bara kärlek som räknas (M. Kolbe) – Att söka efter meningen (E Stein) – Provokativ fattigdom (Franciskus) – En insats för hoppet (H. Camara) – Mot hatet (M. L. King) – Äkta lidelse (Paulus) – Att förvandla lidandet (Teresa av Jesusbarnet) – Att vända om (S. Weil).