Mästerligt om ett mästerverk

Det allmänna intrycket av en staty beror mer än man kanske tror på placeringen, vilket inte minst märks i fråga om ett av de märkligaste verken i Sverige, gruppen med Sankt Göran och draken i Storkyrkan i Stockholm. Undanskymd och inklämd som den är behöver den draghjälp för att komma till sin rätt, vilket den nu får i en läcker bildbok av Jan Svanberg med foton av Anders Qwarnström. Författaren är väl förtrogen med sitt ämne i alla dess förgreningar och behandlar det samtidigt med medryckande lätthet.

Sankt Göran, eller Georg, är en av kyrkans stora martyrer, och i den äldre kristendomen var det hans tålmodigt utståndna lidanden av sällsynt uppfinningsrikedom i grymheten som bar upp kulten av honom. Först under korstågstiden kom berättelsen om hans kamp med draken att ställas i centrum, där han blir arvtagaren till en flertusenårig tradition av odjursdödare. Svanberg går tillbaka till fornorientaliska hjältar men fortsätter också linjen ända in i vår egen tid, där ett i sanning originellt exempel är en sovjetisk skulptur från 1990 utanför FN-huset i New York, där två drakar är utformade av verkliga kärnvapenmissiler.

Huvudämnet för framställningen är dock den stora gruppen i Stockholm, som beställdes av Sten Sture och ställdes upp 1491, ett minne över segern i slaget på Brunkeberg. Skulptören var Bernt Notke, vars övriga verksamhet likaså presenteras med en rad delvis överraskande fakta som har kommit fram vid nutida restaureringar. Ett av de mest betydande konstverken på svensk mark-vilket redan Gustav 11 Adolf hävdade – vinner nytt liv för läsaren, som efter läsningen förmodligen kommer att ta första bästa tillfälle att betrakta originalet. De många utsökta fotografierna visar detaljer som överhuvudtaget inte går att uppfatta för en vanlig besökare, inte minst av de många relieferna nedanför själva skulpturen, medan texten sätter in motivet i dess sammanhang, både inom legenden och i samband med donatorn, Sten Sture, och de politiska händelser som ledde fram till beställningen.

Den ursprungliga placeringen och utformningen diskuteras likaså, varvid en rad intressanta problem kommer upp. En på annat håll bevarad statyett av Karl Knutsson Bonde, som tre gånger blev kung av Sverige under 1400-talets strider mot danskarna, hörde förmodligen ursprungligen till Sankt Görans~ gruppen, medan prinsessan med lammet senare har fatt sitt släp nersågat för att kunna flyttas till sin nuvarande plats. Märkligt är också Notkes bruk av avvikande material för att komplettera träsnideriet, inte bara snören och pergament utan också hela älghorn, som han använde för drakens väldiga fjäll. Den solida lärdomen tynger aldrig framställningen – utom möjligen i de förträffliga tabellerna över alla bevarade Sankt Göran-skulpturer i Sverige och Finland – utan gör det till ett rent nöje att följa alla de olika ämnen som behandlas, från legendhistoria till utvecklandet av ett svenskt nationalitetsmedvetande.

Fotografierna, av högsta klass, är synnerligen generöst tilltagna, så att betraktaren verkligen får en rättvisande bild av alla de konstverk och motiv som behandlas, inklusive bevarade verk av Notke på andra håll i Östersjö-området.

Senmedeltiden är en fascinerande period inom konsten, och förvånande många verk finns bevarade just i Sverige, där senare bildstormare inte var så många eller aktiva som i många andra länder. Presentationen av detta läckra kulturarv har ofta överlåtits åt visserligen lärda och solida men ack så tråkiga publikationer. Enstaka kärkomna verk de senaste åren har lyckligtvis haft de ekonomiska möjligheterna att illustrera sina ämnen bättre, och Sankt Göran är här ovanligt väl lottad, eftersom boken presenterar konstverk från de mest skilda epoker och länder, samtidigt som den visar oss Storkyrkans grupp som vi aldrig har sett den själva utan kamerans hjälp.

Ett raffinerat konstnärligt exempel på en stor europeisk tradition från en av konstens mest vitala och fantasifulla perioder, den sengotiska, belyser vår egen svenska historia, och skildringen gör sitt suggestiva ämne all rättvisa, ett glädjande exempel på hur rolig kunskap kan bli, när den presenteras på rätta sättet, och på hur mycket som ryms inom ett konstverk av rang.