Signum redan nu?

Överraskningarnas tid är inte förbi. Förra numret av Signum utkom för bara en vecka sedan, och här kommer nu plötsligt redan ett nytt nummer. Orsaken till detta upptäcker man genast när man bläddrar framåt i detta nummer. Tillsammans med en rad andra jesuittidskrifter världen över publicerar Signum i dag, fredagen den 20 september, en utförlig intervju med påven Franciskus.
Intervjun med Franciskus är gjord under den senare delen av augusti månad i hans privata arbetsrum i Santa Marta-huset i Vatikanen och frågorna ställdes av jesuitpater Antonio Spadaro, chefredaktör för Signums italienska systertidskrift La Civiltà Cattolica. Intervjun genomfördes under flera dagar och den utvecklades till ett öppenhjärtigt och självkritiskt samtal där påven redogör för sin bild av världsläget i stort och i synnerhet av den katolska kyrkans belägenhet i dagens värld. Givetvis talar Franciskus om uppdraget att vara påve. Och han kommenterar en lång rad frågor som är omtvistade inom kyrkan i dag. Men framför allt berättar han om de andliga källor som inspirerar hans egen tro och hur de har hjälpt honom att under årens lopp mogna som människa.
Texten är ett starkt personligt vittnesbörd om de farhågor, utmaningar och förhoppningar som präglar den nuvarande påvens bild av både kyrkan och världen. Det rör sig om en text som kommer att väcka stort intresse och många reaktioner både inom och utanför den katolska kyrkan. Därför har vi valt att omgående publicera den fullständiga versionen av intervjun på svenska här i Signum.
Ulf Jonsson är jesuitpater, professor i religionsfilosofi och chefredaktör för Signum.