Stanna hos oss, Herre!

Mane nobiscum, Domine! Stanna hos oss, Herre! (Luk 24:29). Med dessa ord uppmanade lärjungarna på vägen till Emmaus sin hemlighetsfulle medvandrare att stanna kvar hos dem medan skymningen föll den första dagen efter sabbaten då det otroliga hade inträffat. Kristus hade uppstått, så som han hade lovat. Men det visste dessa lärjungar ännu inte. Ändå värmde hans ord deras hjärtan medan de vandrade längs vägen. Därför uppmanade de honom att stanna hos dem. När de sedan satt vid middagsbordet kände de igen honom när han bröt brödet. Och så försvann han omedelbart. Framför dem låg det brutna brödet kvar. I deras hjärtan fanns sötman av hans ord.

Kära bröder och systrar, eukaristins ord och bröd, som är påskens hemlighet och gåva, är kvar genom århundradena som ett ständigt levande minne av Kristi lidande, död och uppståndelse. Idag på påskdagen upprepar vi med alla kristna runt om i hela världen: Du korsfäste och uppståndne Jesus, stanna kvar hos oss! Stanna hos oss, du trogne vän och trygga stöd för mänskligheten, medan vi vandrar längs tidens vägar. Du Faderns levande ord, ge förtröstan och hopp åt alla dem som söker efter livets verkliga mening. Du det eviga livets ord, ge näring åt människan som hungrar efter sanning, frihet, rättvisa och fred.

Stanna hos oss, du Faderns levande ord, och lär oss fredens ord och gester: fred för den jord som gjorts helig av ditt blod och som dränkts i blodet av många oskyldiga offer; fred för länderna i Mellanöstern och Afrika, där så mycket blod fortsätter att utgjutas ännu i våra dagar; fred för hela mänskligheten, som ständigt hotas av krig mellan brödrafolk. Stanna hos oss, du det eviga livets bröd, som bryts och delas ut till dem som deltar i eukaristins måltid. Ge också oss den kraft som behövs för en generös solidaritet med de många som än idag lider och dör av misär och svält, som faller offer för dödliga epidemier eller krossas av väldiga naturkatastrofer. Låt kraften av din uppståndelse ge också dem delaktighet i ett nytt liv.

Också vi män och kvinnor i det tredje årtusendet behöver dig, du uppståndne Herre! Stanna hos oss nu och ända till tidens slut. Låt folkens framsteg aldrig fördunkla de andliga värden som är själen i deras kultur. Vi ber dig att stödja oss under vår vandring. Vi tror på dig, vi hoppas på dig, ty endast du har det eviga livets ord (jfr Joh 6:68). Mane nobiscum, Domine! Stanna hos oss, Herre! Halleluja! Glad påsk till er alla!

Översättning: Olle Brandt