Teknik och tacksägelse

Herre, helige Fader, allsmäktige, evige Gud,
vi lovar och tackar dig
ty du har skapat himmel och jord
och allt vad däri är.
Du ger människan kunskap och kraft
att bygga och ordna den jordiska staden.

Vi tar nu detta storartade verk i vår tjänst
ett verk av människors tanke och möda,
och vi bekänner att Du är källan till allt arbete.
Ty åt den ene ger du vetande och företagsamhet
åt den andre teknisk skicklighet
och sinne för det sköna,
åt andra åter mod till uthållighet
och nödvändig envishet
att bemästra arbetets bakslag.

Ja, vi vill upphöja dig
och tacka dig för detta ditt verk.
Så många människor har samverkat på det:
nu står det fullbordat
till allas förfogande;
det skall förena människa med människa
och främja ömsesidigt utbyte,
och bidra till livets utveckling i vår stad.

Vi vänder oss till dig, vår Fader och vår Gud,
och ber dig:
tänk i denna stund på alla dem
som här arbetat tillsammans
och burit dagarnas bördor och trötthet.
Tänk framför allt på dem
som skadats eller här funnit döden.
Vi ber dig, Herre, för alla dem
som nu skall betjäna denna tunnelbana:
fyll dem med din glädje
och villighet till tjänst.
Vi ber dig också, Gud vår Fader,
för de tallösa människor
som dag för dag skall fara genom staden i dessa tåg:
låt dem, mitt i jäktet,
mitt i arbete och oro,
vara öppna för din närvaro.
Led dem närmare varandra
och så ett hoppets frö i deras hjärtan,
så att de efter livet här i denna stad
blir medborgare för alltid i ditt rike.

Dig tillhör all ära, härlighet och lovprisning,
genom Jesus Kristus, din högt älskade son,
som med dig och den helige Ande
lever och regerar nu och alltid och i evighet.