Varför Wojtyla?

Varför valdes kardinal Wojtyla till påve? Kardinal Colombo, ärkebiskop av Milano, har i ett föredrag nyligen givit ett svar: ”Vi beslöt att välja en representant för ett folk som lidit mer än andra folk och på grund av sin tro blivit mer förföljt – det polska folket.” Efter påven Johannes Paulus I:s bortgång var konklavens uppgift besvärlig. ”Vi sade oss, hur kan världen tro att kyrkan verkligen har en världsomfattande sändning när den sedan 450 år tillbaka endast har valt påvar av italiensk nationalitet.” Det fanns ett ögonblick av tvekan. ”Men sen beslöt vi att anta denna historiska utmaning. Vi stod inför två personligheter, kardinal Wyszynski och kardinal Wojtyla. Den första vågade vi inte antasta, ty han är den polska kyrkans baner som folket behöver.” Så blev Wojtyla vald. ”När påve Luciani efter sitt val bevekande bad om hjälp kände man att han behövde den. Även påve Wojtyla bad om den. Ändå kände man att han ensam kunde gå i spetsen. Han är en man med stor begåvning och djärvhet. Paulus VI företog fem stora resor. Johannes Paulus II kommer enligt min mening att göra en enda, som kommer att pågå hela hans pontifikat.”