Att undersöka evangelisationen i Kina är en svår uppgift

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Liu Yunxiao [se foto] har kanske besökt fler kinesiska kyrkor än någon annan, och det råder knappast något tvivel om att någon har sett fler av dem som finns i hans hemprovins Shaanxi. Den 65-årige Liu, en kraftig, satt man med vitt hår, har ägnat de senaste 30 åren åt att dokumentera katolicismen i denna centralt belägna provins, ofta in i minsta detalj.

I den egenhändigt publicerade boken om sitt hemstift Zhouzhi noterar Liu att prästgården i byn Fujiazhuang har ett modest kök på 5,4 kvadratmeter, ett av de hundratals rum som han har mätt upp i provinsen. ”Jag cyklade runt stiftet åtta gånger”, säger han. Studiet av Zhouzhi-stiftet tog sex år”, tillägger han.

Samtidigt som många av dokumenten som finns staplade i Lius arbetsrum endast är till för verkligt inbitna historiker, innehåller några kanske de mest detaljerade och korrekta data som vi har om kyrkan i det centrala Kina efter det att kommunistpartiet tillät religionen att komma tillbaka i början av 1980-talet. Som sådant erbjuder Lius arbete en sentida ögonblicksbild av antalet katoliker här tre decennier efter Deng Xiaopings ”reform och öppning” och i vidare mening en sällsynt inblick i evangelisationen.

Hans liv speglar religionens förändrade levnadsomständigheter i Kina. Han var seminarist mellan 1955 och 1960. När Mao Zedong avskaffade religionen blev han bonde. 1974, när kulturrevolutionen och dess hårdföra rensning av det kinesiska samhället gick mot sitt slut, arbetade Liu i byklinik tills han blev amatörhistoriker 1984, därtill uppmuntrad av en lokal biskop. ”Kyrkans historia för befrielsen (av kommunistpartiet 1949) är redan skriven”, säger han. ”Men efter befrielsen var det inte många som skrev om kyrkan. Jag ville ge någonting tillbaka genom att bevara den verkliga historien från den perioden.”

Evangelisation – ett lotteri

Mycket av de data vi har om kinesiska katoliker är så politisk vinklat att det blir meningslöst. I mitten av 1600-talet i början av Qing-dynastin, den sista av Kinas dynastier, fanns det 300 000 dokumenterade katoliker i Kina, och ungefär hälften av dem fanns i Shaanxi. Denna centrala provins i Kina söder om den kinesiska muren var Vatikanens starkaste fäst i Mittens rike vid den tiden.

Sedan dess har antalet kineser tiodubblats och regimen hävdar att det i dag finns sex miljoner katoliker över hela landet. Om detta stämmer skulle det betyda att katolikernas andel av befolkningen har fördubblats jämfört med för 370 år sedan, men de utgör ändå endast mindre än 0,5 procent av befolkningen.

Ingen har tillämpat en så rigorös beräkningsmetod som Liu använt sig av, om än i mycket mindre skala. Genom att besöka varenda by i två av Shaanxis åtta stift under en tio års tid, säger han sig ha räknat varenda katolik. Han kontroversiella resultat visar just hur litet vi vet om slutresultatet av den senaste evangelisationen i Kina.

I åratal har biskoparna hävdat att det fanns åtminstone 50 000 katoliker i Sanyuan-stiftet. Men Lius senast undersökning hittade bara 29 000, möjligen ett symptom på de kyrkliga ledarnas blåsa upp antalet för rättfärdiga byggnationer eller reparationer av kyrkor hos myndigheterna, menar en präst i Xian, Shannxis provinshuvudstad.

”Biskoparna säger fortfarande att de inte tror på de här siffrorna, att de är för låga”, säger Liu. Men det är inte fråga om en minskning av antalet katoliker, säger han. Sanyan har varit det mest framgångsrika stiftet när det gäller evangelisation. ”I praktiken ökar antalet väldigt mycket”, säger Liu. Det var bara det att de första siffrorna var felaktiga. Sanyan är hemstiftet för en person som många Shannxi-katoliker kallar den mest framgångsrika evangelisten i hela regionen, en äldre kvinna som hävdar att hon har döpt mer än 1 000 personer och på egen hand startat en helt ny katolsk koloni.

Kyrkans tomt i hennes hemstad har under senare år startat en kateketskola, där unga kineser från hela landet fyller dormitorierna för att sedan, när kursen är avklarad, återvända hem för att sprida Guds ord. ”Trots att de saknar pengar, lägger de ut mycket på att träna kateketer”, säger Liu. I hans hemstift, Zhouzhi, växer antalet katoliker på ett mer organiskt sätt, säger han. Trogna söner och döttrar föds i katolska familjer. De går i mässan, växer upp och gifter sig med likasinnade kyrkobesökare.

Visa små områden av Shaanxi är fulla av byar, som består nästan uteslutande av katoliker. När man kör ut ur Xian mot sydväst, förändras landskapet till vinrader – några av dem används för att tillverka vin till kommunionen – och kyrkspirorna präglar horisonten. I det här området, där Liu bor, är många byar helt katolska och har förblivit sådana sedan de europeiska missionärerna började omvända människor här för mer än hundra år sedan.

Men med Kinas snabba urbanisering töms många byar, vilket försvårar uppgiften att spåra katoliker, och utmanar kyrkan till att tänka om i fråga om evangelisation.

Kyrkan förändrar Kina

En söndag för inte så länge sedan var katedralen Xian, precis innanför den gamla stadens murar, fullsatt. Ungefär 450 människor trängdes därinne, några stod i mittgången. Utanför hämtade senkomna plaststolar från stapel och satte sig mittemot ingången. Plaststolarna har använts under de senaste fem åren eftersom församlingen har växt med bybor som kommit till staden för att söka arbete.

”Det finns två sorters migranter: Några känner sig ensamma när de kommer till staden och då de söker aktivt upp kyrkan och blir mer hängivna”, säger biskop Anthony Mingya Dang. ”Några förlorar sin tro.” Bai Yunchuan, en migrant från en by 90 km från Xian, går till katedralen varje söndag, men hon går mycket mer sällan i kommunionen än vad brukade göra, säger hon.

Sedan hon lämnade sin by för sex år sedan har Bai arbetat i restauranger i staden. I mars öppnade hon sin egen nudelaffär samtidigt som hennes man gjorde samma sak i närheten, bara fem hållplatser från Xians bussterminal. ”I byn slutar du bara att arbeta och går till kyrkan varje kväll”, säger Bai. ”Här kan du inte sluta eftersom folk fortfarande äter.” Hennes 14-årige son bor hemma i byn med hennes farföräldrar, där antalet människor krymper. Likaledes blir församlingarnas storlek mindre. Liksom många kinesiska gifta kvinnor, hittade hon sin man i grannbyn och lämnade sitt hem för att flytta in hos honom. Hennes föräldrar var benhårda med att hon skulle gifta sig med en annan katolik. ”Det var ett måste”, säger hon.

Fader Stephen Chen Ruixie, direktor för det katolska sociala servicecentret som ligger inom Xian-katedralens område, säger att det är en sorts attityd som kyrkan måste överge om hon vill se en större ökning i evangelisationen, i synnerhet som katoliker ger sig allt längre ut för att söka arbete. Det är ett sätt att tänka som ändras långsamt i ett Kina som utvecklas snabbt, säger han. När fader Chens brorson började sällskapa med en icke-katolsk flickvän i högstadiet uppmuntrade större delen av familjen inte deras förhållande. ”Men jag sade ’nej’, det är ok”, säger han. ”Nu är de gifta.” Även om fader Chen säger att även om den här attityden håller på att försvinna bland prästerna, så finns fortfarande några som predikar att de troende endast bör gifta sig med katoliker. ”Några försöker undanhålla sakramenten för [för dem som gifter sig med icke-katoliker]”, säger han.

Medan många av de utmaningar som kyrkan står inför är kulturella, och några symptom på den uppgående kinesiska ekonomin, förblir regeringen kanske ändå det största hindret. Liksom nästan varenda hörna i Kina, så har även Shaanxi haft sin beskärda del av problem med myndigheterna. Under september 2006 fängslade regeringsföreträdare Wu Qinjing, en underjordiskt vigd biskop i Xian. Enligt uppgift slog de honom när de tvingade in honom i ett fordon. Sex dagar senare fick han diagnosen hjärnskakning på ett sjukhus. I mars året därpå skickades biskopen enligt uppgift till ett omskolningsläger under tre dagar, något som kommunistpartiet på senare tid har lovat att avskaffa.

Biskop Wu [se foto] har fortfarande blivit godkänd av den partikontrollerade katolska patriotiska föreningen, som har tre anställda placerade inom Xian-katedralens område. Biskopen kan inte resa utanför Xian utan tillstånd från myndigheterna, vilket innebär att han inte kan nå katoliker i Zhozhi-stiftet, hur många de nu är. Enligt Lius undersökningar var de strax över 55 000 i Zhouzhi, medan den statliga myndigheten för religiösa angelägenheter sade att antalet var mycket lägre när den publicerade sina senaste siffror ett år senare.

En socialvetare i Xian som studerar religion Shaanxi, och som inte vill säga sitt namn, säger att det sätt som myndigheten för religiösa angelägenheter sammanställer sina siffror för antalet katoliker inte bara är felaktigt, det uppmuntrar i självt fördomsfullt beteende mot troende inom alla religioner. Lokala kadrer tillfrågas om hur många katoliker som bor i deras område och dessa sifferuppgifter skickas tillbaka till Peking, där de passerar flera olika myndigheter på läns- och regionnivå. ”Vanligtvis är antalen för låga, ibland är de faktiskt högre, men för det mest är lägre”, säger socialvetaren.

Eftersom de lokala kinesiska kadrerna ser religion som ett främmande hot mot partiet och mot staten har de en tendens att förminska antalen inför högre tjänstemän och därigenom rättfärdiga och upprätthålla deras giltighet. Myndigheten för religiösa angelägenheter hävdar att det bara finns 230 000 katoliker i Shaanxi, eller 0,85 procent av provinsens befolkning. Kyrkliga ledare säger att det finns omkring 300 000 katoliker i provinsen, medan Asia Harvest anger antalet till strax under 834 000. Lius siffra är kanske den mest korrekta. Men han har bara trampat sin cykel hela runt i två av Shaanxis åtta stift och därigenom dokumenterat 84 000 katoliker i Zhouzhi och Sanyuan.

Socialvetare säger att trots bristen på tydliga data växer Shaanxis katolska befolkning som helhet, både i antal och i andel av den totala befolkningen. Liu instämmer i den uppskattningen. Vid slutet av Qingdynastin för hundra år sedan fanns det cirka 300 000 dokumenterade katoliker i provinsen. ”Antalet i dag är ungefär detsamma som det var då”, säger socialvetaren. Befolkningen 1912 var ungefär en tredjedel av vad den är nu, så katolikernas procentuella andel i denna provins är i dag betydlig lägre. Men det faktum att Shaanxi har fått tillbaka ungefär samma antal och att det ökar, innebär ett framsteg i en provins som en gång hade fler katoliker än någon annan provins i landet, säger han. Efter ordförande Maos mörka dagar ”börjar katolicismen här äntligen återhämta sig”, tillägger han.

Ucanews 2013-11-29

Ucanews berättar här om en förmodad saligförklaring av jesuitpater Matteo Ricci (1552–1610).

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Liu Yunxiao [se foto] har kanske besökt fler kinesiska kyrkor än någon annan, och det råder knappast något tvivel om att någon har sett fler av dem som finns i hans hemprovins Shaanxi. Den 65-årige Liu, en kraftig, satt man med vitt hår, har ägnat de senaste 30 åren åt att dokumentera katolicismen i denna centralt belägna provins, ofta in i minsta detalj.

I den egenhändigt publicerade boken om sitt hemstift Zhouzhi noterar Liu att prästgården i byn Fujiazhuang har ett modest kök på 5,4 kvadratmeter, ett av de hundratals rum som han har mätt upp i provinsen. ”Jag cyklade runt stiftet åtta gånger”, säger han. Studiet av Zhouzhi-stiftet tog sex år”, tillägger han.

Samtidigt som många av dokumenten som finns staplade i Lius arbetsrum endast är till för verkligt inbitna historiker, innehåller några kanske de mest detaljerade och korrekta data som vi har om kyrkan i det centrala Kina efter det att kommunistpartiet tillät religionen att komma tillbaka i början av 1980-talet. Som sådant erbjuder Lius arbete en sentida ögonblicksbild av antalet katoliker här tre decennier efter Deng Xiaopings ”reform och öppning” och i vidare mening en sällsynt inblick i evangelisationen.

Hans liv speglar religionens förändrade levnadsomständigheter i Kina. Han var seminarist mellan 1955 och 1960. När Mao Zedong avskaffade religionen blev han bonde. 1974, när kulturrevolutionen och dess hårdföra rensning av det kinesiska samhället gick mot sitt slut, arbetade Liu i byklinik tills han blev amatörhistoriker 1984, därtill uppmuntrad av en lokal biskop. ”Kyrkans historia för befrielsen (av kommunistpartiet 1949) är redan skriven”, säger han. ”Men efter befrielsen var det inte många som skrev om kyrkan. Jag ville ge någonting tillbaka genom att bevara den verkliga historien från den perioden.”

Evangelisation – ett lotteri

Mycket av de data vi har om kinesiska katoliker är så politisk vinklat att det blir meningslöst. I mitten av 1600-talet i början av Qing-dynastin, den sista av Kinas dynastier, fanns det 300 000 dokumenterade katoliker i Kina, och ungefär hälften av dem fanns i Shaanxi. Denna centrala provins i Kina söder om den kinesiska muren var Vatikanens starkaste fäst i Mittens rike vid den tiden.

Sedan dess har antalet kineser tiodubblats och regimen hävdar att det i dag finns sex miljoner katoliker över hela landet. Om detta stämmer skulle det betyda att katolikernas andel av befolkningen har fördubblats jämfört med för 370 år sedan, men de utgör ändå endast mindre än 0,5 procent av befolkningen.

Ingen har tillämpat en så rigorös beräkningsmetod som Liu använt sig av, om än i mycket mindre skala. Genom att besöka varenda by i två av Shaanxis åtta stift under en tio års tid, säger han sig ha räknat varenda katolik. Han kontroversiella resultat visar just hur litet vi vet om slutresultatet av den senaste evangelisationen i Kina.

I åratal har biskoparna hävdat att det fanns åtminstone 50 000 katoliker i Sanyuan-stiftet. Men Lius senast undersökning hittade bara 29 000, möjligen ett symptom på de kyrkliga ledarnas blåsa upp antalet för rättfärdiga byggnationer eller reparationer av kyrkor hos myndigheterna, menar en präst i Xian, Shannxis provinshuvudstad.

”Biskoparna säger fortfarande att de inte tror på de här siffrorna, att de är för låga”, säger Liu. Men det är inte fråga om en minskning av antalet katoliker, säger han. Sanyan har varit det mest framgångsrika stiftet när det gäller evangelisation. ”I praktiken ökar antalet väldigt mycket”, säger Liu. Det var bara det att de första siffrorna var felaktiga. Sanyan är hemstiftet för en person som många Shannxi-katoliker kallar den mest framgångsrika evangelisten i hela regionen, en äldre kvinna som hävdar att hon har döpt mer än 1 000 personer och på egen hand startat en helt ny katolsk koloni.

Kyrkans tomt i hennes hemstad har under senare år startat en kateketskola, där unga kineser från hela landet fyller dormitorierna för att sedan, när kursen är avklarad, återvända hem för att sprida Guds ord. ”Trots att de saknar pengar, lägger de ut mycket på att träna kateketer”, säger Liu. I hans hemstift, Zhouzhi, växer antalet katoliker på ett mer organiskt sätt, säger han. Trogna söner och döttrar föds i katolska familjer. De går i mässan, växer upp och gifter sig med likasinnade kyrkobesökare.

Visa små områden av Shaanxi är fulla av byar, som består nästan uteslutande av katoliker. När man kör ut ur Xian mot sydväst, förändras landskapet till vinrader – några av dem används för att tillverka vin till kommunionen – och kyrkspirorna präglar horisonten. I det här området, där Liu bor, är många byar helt katolska och har förblivit sådana sedan de europeiska missionärerna började omvända människor här för mer än hundra år sedan.

Men med Kinas snabba urbanisering töms många byar, vilket försvårar uppgiften att spåra katoliker, och utmanar kyrkan till att tänka om i fråga om evangelisation.

Kyrkan förändrar Kina

En söndag för inte så länge sedan var katedralen Xian, precis innanför den gamla stadens murar, fullsatt. Ungefär 450 människor trängdes därinne, några stod i mittgången. Utanför hämtade senkomna plaststolar från stapel och satte sig mittemot ingången. Plaststolarna har använts under de senaste fem åren eftersom församlingen har växt med bybor som kommit till staden för att söka arbete.

”Det finns två sorters migranter: Några känner sig ensamma när de kommer till staden och då de söker aktivt upp kyrkan och blir mer hängivna”, säger biskop Anthony Mingya Dang. ”Några förlorar sin tro.” Bai Yunchuan, en migrant från en by 90 km från Xian, går till katedralen varje söndag, men hon går mycket mer sällan i kommunionen än vad brukade göra, säger hon.

Sedan hon lämnade sin by för sex år sedan har Bai arbetat i restauranger i staden. I mars öppnade hon sin egen nudelaffär samtidigt som hennes man gjorde samma sak i närheten, bara fem hållplatser från Xians bussterminal. ”I byn slutar du bara att arbeta och går till kyrkan varje kväll”, säger Bai. ”Här kan du inte sluta eftersom folk fortfarande äter.” Hennes 14-årige son bor hemma i byn med hennes farföräldrar, där antalet människor krymper. Likaledes blir församlingarnas storlek mindre. Liksom många kinesiska gifta kvinnor, hittade hon sin man i grannbyn och lämnade sitt hem för att flytta in hos honom. Hennes föräldrar var benhårda med att hon skulle gifta sig med en annan katolik. ”Det var ett måste”, säger hon.

Fader Stephen Chen Ruixie, direktor för det katolska sociala servicecentret som ligger inom Xian-katedralens område, säger att det är en sorts attityd som kyrkan måste överge om hon vill se en större ökning i evangelisationen, i synnerhet som katoliker ger sig allt längre ut för att söka arbete. Det är ett sätt att tänka som ändras långsamt i ett Kina som utvecklas snabbt, säger han. När fader Chens brorson började sällskapa med en icke-katolsk flickvän i högstadiet uppmuntrade större delen av familjen inte deras förhållande. ”Men jag sade ’nej’, det är ok”, säger han. ”Nu är de gifta.” Även om fader Chen säger att även om den här attityden håller på att försvinna bland prästerna, så finns fortfarande några som predikar att de troende endast bör gifta sig med katoliker. ”Några försöker undanhålla sakramenten för [för dem som gifter sig med icke-katoliker]”, säger han.

Medan många av de utmaningar som kyrkan står inför är kulturella, och några symptom på den uppgående kinesiska ekonomin, förblir regeringen kanske ändå det största hindret. Liksom nästan varenda hörna i Kina, så har även Shaanxi haft sin beskärda del av problem med myndigheterna. Under september 2006 fängslade regeringsföreträdare Wu Qinjing, en underjordiskt vigd biskop i Xian. Enligt uppgift slog de honom när de tvingade in honom i ett fordon. Sex dagar senare fick han diagnosen hjärnskakning på ett sjukhus. I mars året därpå skickades biskopen enligt uppgift till ett omskolningsläger under tre dagar, något som kommunistpartiet på senare tid har lovat att avskaffa.

Biskop Wu [se foto] har fortfarande blivit godkänd av den partikontrollerade katolska patriotiska föreningen, som har tre anställda placerade inom Xian-katedralens område. Biskopen kan inte resa utanför Xian utan tillstånd från myndigheterna, vilket innebär att han inte kan nå katoliker i Zhozhi-stiftet, hur många de nu är. Enligt Lius undersökningar var de strax över 55 000 i Zhouzhi, medan den statliga myndigheten för religiösa angelägenheter sade att antalet var mycket lägre när den publicerade sina senaste siffror ett år senare.

En socialvetare i Xian som studerar religion Shaanxi, och som inte vill säga sitt namn, säger att det sätt som myndigheten för religiösa angelägenheter sammanställer sina siffror för antalet katoliker inte bara är felaktigt, det uppmuntrar i självt fördomsfullt beteende mot troende inom alla religioner. Lokala kadrer tillfrågas om hur många katoliker som bor i deras område och dessa sifferuppgifter skickas tillbaka till Peking, där de passerar flera olika myndigheter på läns- och regionnivå. ”Vanligtvis är antalen för låga, ibland är de faktiskt högre, men för det mest är lägre”, säger socialvetaren.

Eftersom de lokala kinesiska kadrerna ser religion som ett främmande hot mot partiet och mot staten har de en tendens att förminska antalen inför högre tjänstemän och därigenom rättfärdiga och upprätthålla deras giltighet. Myndigheten för religiösa angelägenheter hävdar att det bara finns 230 000 katoliker i Shaanxi, eller 0,85 procent av provinsens befolkning. Kyrkliga ledare säger att det finns omkring 300 000 katoliker i provinsen, medan Asia Harvest anger antalet till strax under 834 000. Lius siffra är kanske den mest korrekta. Men han har bara trampat sin cykel hela runt i två av Shaanxis åtta stift och därigenom dokumenterat 84 000 katoliker i Zhouzhi och Sanyuan.

Socialvetare säger att trots bristen på tydliga data växer Shaanxis katolska befolkning som helhet, både i antal och i andel av den totala befolkningen. Liu instämmer i den uppskattningen. Vid slutet av Qingdynastin för hundra år sedan fanns det cirka 300 000 dokumenterade katoliker i provinsen. ”Antalet i dag är ungefär detsamma som det var då”, säger socialvetaren. Befolkningen 1912 var ungefär en tredjedel av vad den är nu, så katolikernas procentuella andel i denna provins är i dag betydlig lägre. Men det faktum att Shaanxi har fått tillbaka ungefär samma antal och att det ökar, innebär ett framsteg i en provins som en gång hade fler katoliker än någon annan provins i landet, säger han. Efter ordförande Maos mörka dagar ”börjar katolicismen här äntligen återhämta sig”, tillägger han.

Ucanews 2013-11-29

Ucanews berättar här om en förmodad saligförklaring av jesuitpater Matteo Ricci (1552–1610).