All posts by Magdalena Dahlborg

Kamerunsk kardinal avliden

En viktig röst för fred i Kamerun har avlidit, då kardinal Christian Wiyghan Tumi på långfredagens kväll dog 90 år gammal efter en tids sjukdom. Kardinalen har sedan sin pensionering varit en ledande person i medlingssamtalen mellan parterna i Kameruns…

Hungersnöd i Syrien säger Jesuit Refugee Service

Jesuiternas hjälporganisation Jesuit Refugee Service (JRS) varnar för extrem hungerskris i Syrien, då över hälften av befolkningen riskerar att svälta. JRS har tillsammans med den katolska hjälporganisationen Entreculturas skrivit ett uttalande där man säger att situationen redan är mycket svår,…

Vaccin är en Guds gåva

Biskoparna i USA ställer till det för katoliker i hela världen genom att ifrågasätta vaccin på etiska grunder, samtidigt som USA bunkrar vaccin på andras bekostnad. Den kritiken framför dominikanprästen, moralteologen och molekylärbiologen från Filippinerna Nicanor Austriaco, som för närvarande…

Kristna i Malaysia kan använda ”Allah”

I Malaysia har fram till alldeles nyligen kristna och andra religiösa minoriteter varit förbjudna att använda ”Allah” för Gud, och även tre andra arabiska ord har varit exklusiva för muslimer. Detta för att undvika risken att muslimer förleds till konversion….

Signum nr 2 år 2021 snart i brevlådan

Nu är årets andra Signum på väg ut till prenumeranterna. I numret får läsaren stifta bekantskap såväl med tillträdande generalsekreteraren för Sveriges kristna råd, Sofia Camnerin, som med filosofen Martin Hägglund och nyligen avlidne Antoon Geels. Bland det mer internationella…

Kartor till skapelsens och världens hjälp

Katolska kyrkan har 1,2 miljarder troende. Om kyrkan vore ett land, skulle det vara den tredje största nationen efter Kina och Indien. Kyrkan är också med största sannolikhet, inte som juridisk organisation, men som lösare och hårdare sammansatt gemenskap av…

Signum nr 1 på väg

Nu är årets första Signum på väg till prenumeranterna. Riktig långläsning erbjuds i Per Stobaeus redogörelse för händelseförloppet under och efter Stockholms blodbad. Tord Fornberg redogör för den mariologiska utvecklingen i den tidiga kyrkan, och Daniel Stattin reder ut viktiga…