All posts by UJ

En enda katolsk präst kvar i Afghanistan

I Afghanistan finns nu, så vitt bekant, bara en enda katolsk präst kvar. Det rör sig om en italiensk präst som uppehåller sig i den byggnad i Kabul där Italien hittills haft sin ambassad. Ambassadbyggnaden har intagits av talibanerna. Prästens…

Påvens operation lyckades väl

På Gemelli-sjukhuset i Rom genomgick påven Franciskus på söndagskvällen en operation på grund av en divertikulos inflammation i tjocktarmen. I ett pressmeddelande tidigt nu på måndagsmorgonen den 5 juli meddelar Vatikanens presstalesperson Matteo Bruni att operationen är avslutad och att…

Jesuitbibliotek från Riga invigt i Uppsala

Lettlands president Egils Levits, tidigare bland annat domare vid Europadomstolen, invigde som en del av sitt officiella Sverige–besök måndagen den 21 juni den nyligen färdigställda Rigasamlingen i Uppsala universitetsbibliotek Carolina Rediviva. I sitt tal uttryckte den lettiske presidenten sin glädje…

Utredning om ärkestiftet Köln offentliggjord idag

I dag, torsdagen den 18 mars, har man i Köln vid en presskonferens på förmiddagen offentliggjort en mycket omfattande oberoende juridisk utredning om hanteringen av misstankar och anklagelser om sexuella övergrepp inom det tyska ärkestiftet Köln. Utredningen konstaterar att den…

Snart nya regler för gudstjänster under pandemin

Frågan om vilka regler som bör gälla för firandet av gudstjänster under coronapandemin diskuteras livligt inom trossamfunden runt om i landet. Och det finns olika uppfattningar om vad det innebär att fira gudstjänster på ett ansvarsfullt och pandemisäkert sätt. För…

Äldsta bilden av Thomas av Aquino

I dag, den 28 januari, infaller den liturgiska firningsdagen för dominikanmunken och kyrkoläraren Thomas av Aquino (1225–1274), en av de teologer och filosofer som har haft allra störst betydelse för katolskt tänkande, alltifrån sin egen tid ända fram till i…