Bakslag för muslimsk–katolsk dialog

Under ett extra sammanträde igår, den 20 januari, beslöt forskningsrådet vid det ledande muslimska universitetet al-Azhar i Kairo att tills vidare inställa den interreligiösa dialogen med Vatikanen. Abdel Muti al-Bayoumi , medlem i forskningsrådet och en framstående auktoritet inom sunni-islam, förklarade för nyhetsbyrån Aki-Andkronos International: ”Detta beslut har fattats som ett svar på den inställning som påven Benedictus XVI har visat gentemot islam.”

Som orsak till beslutet erinrade al-Bayoumi om den föreläsning som Benedictus XVI höll vid universitetet i Regensburg den 12 september 2006 (se Signum 7 / 2006). Talesmannen för universitetet al-Azhar tillfogade därefter, att beslutet även hade påverkats av påvens senaste ”otillbörliga inblandning i Egyptens inre angelägenheter”.  Benedictus XVI har vid flera tillfällen offentligt krävt ett stärkt skydd för de koptiska kristna efter attentatet mot en kyrka i Alexandria den 31 december 2010. Den muslimske teologen fordrade av Benedictus XVI att han skulle återuppta relationer med islam enligt samma riktlinjer som hans föregångare påven Johannes Paulus II tillämpade. al-Bayoumi sade sig hoppas att Benedictus XVI skulle visa samma hållning som sin föregångare, eftersom Johannes Paulus II ”hade varit mycket intresserad av vår verksamhet och på den tiden var han mycket aktiv i den bilaterala kommissionen mellan al-Azhar och Vatikanen”.

al-Bayoumi betonade särskilt hur förargade de muslimska religiösa ledarna hade blivit över påvens inblandning i Egyptens inre angelägenheter, men också över att islam hade beskrivits på ett falskt och felaktigt sätt.

Vatikanradion bekräftar att man i Vatikanen blev överraskad över reaktionen från Kairo. Det påvliga rådet för interreligiös dialog ”insamlar för närvarande nödvändig information för att försöka göra en rimlig bedömning av det uppkomna läget”, detta enligt chefen för Vatikanens presstjänst, P. Federico Lombardi. Från det påvliga rådets sida håller man fast vid öppenhet och samtalsberedvillighet.

Kathpress 2011-01-21