Barmhärtighet i ekumenisk tappning

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av BERND HAGENKORD
Att be, att hjälpa, att vittna. Påven gillar att framställa ting i tre steg. Också på temat ekumenik presenterade han ett sådant tretal vid en liten audiens på onsdagen i förra veckan. Han tog då emot representanter för en av dessa internationella grupper där många kristna gemenskaper samlas: katoliker, evangelikala, adventister, ortodoxa och så vidare.

Tillbaka till de tre stegen. För det första måste man kunna be tillsammans. Och det är inte alls så enkelt, tänk till exempel på bråket om en eventuell gemensam bön med de ortodoxa. Jag vill minnas att patriarken i Jerusalem fortfarande år 2013 hade uppfattningen att bedjandet i Uppenbarelsekyrkan inte är gemensamt utan bara sker så att säga parallellt.

Sedan finns det – jag hoppar nu över ett steg – blodets ekumenik. Fienden bryr sig inte om konfessioner utan dödar kristna helt enkelt. Detta är så uppenbart att det gör skillnaderna på något sätt mindre viktiga.

Och så har vi det andra steget, den inbördes hjälpen. När vi visar barmhärtighet, då är vi redan förenade, med påvens ord. För honom var detta så viktigt att han upprepade det dagen därpå inför 1 000 tyska ungdomar på den ekumeniska pilgrimsresan ”Med Luther – till påven”.

Här handlar det inte om att krampaktigt vrida till barmhärtighetstemat så att det passar till allt vad påven säger. Det visar bara hur grundläggande barmhärtigheten är.

Mot slutet av oktober bär det av till Lund i Sverige för att högtidlighålla reformationen gemensamt med Lutherska världsförbundet. Påven är inte med som gäst utan som en av dem som bjuder in. Man kommer att be tillsammans. Så långt det första steget.

Jag förmodar att han just nu så att säga ”testar ekumeniken”, att han prövar ut sina tankar, innan han sedan bestämmer sig exakt för vad han vill säga i Sverige. Vi får alltså en försmak – om det visar sig att jag har rätt.

Fortsättning följer i Lund om en vecka.

Bernd Hagenkord, Radio Vatikan Blog, 2016-10-19
Hagenkord är jesuitpater från Tyskland, bosatt i Rom och chef för Vatikanradions tyska redaktion.
Länk till inlägget på tyska finns här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av BERND HAGENKORD
Att be, att hjälpa, att vittna. Påven gillar att framställa ting i tre steg. Också på temat ekumenik presenterade han ett sådant tretal vid en liten audiens på onsdagen i förra veckan. Han tog då emot representanter för en av dessa internationella grupper där många kristna gemenskaper samlas: katoliker, evangelikala, adventister, ortodoxa och så vidare.

Tillbaka till de tre stegen. För det första måste man kunna be tillsammans. Och det är inte alls så enkelt, tänk till exempel på bråket om en eventuell gemensam bön med de ortodoxa. Jag vill minnas att patriarken i Jerusalem fortfarande år 2013 hade uppfattningen att bedjandet i Uppenbarelsekyrkan inte är gemensamt utan bara sker så att säga parallellt.

Sedan finns det – jag hoppar nu över ett steg – blodets ekumenik. Fienden bryr sig inte om konfessioner utan dödar kristna helt enkelt. Detta är så uppenbart att det gör skillnaderna på något sätt mindre viktiga.

Och så har vi det andra steget, den inbördes hjälpen. När vi visar barmhärtighet, då är vi redan förenade, med påvens ord. För honom var detta så viktigt att han upprepade det dagen därpå inför 1 000 tyska ungdomar på den ekumeniska pilgrimsresan ”Med Luther – till påven”.

Här handlar det inte om att krampaktigt vrida till barmhärtighetstemat så att det passar till allt vad påven säger. Det visar bara hur grundläggande barmhärtigheten är.

Mot slutet av oktober bär det av till Lund i Sverige för att högtidlighålla reformationen gemensamt med Lutherska världsförbundet. Påven är inte med som gäst utan som en av dem som bjuder in. Man kommer att be tillsammans. Så långt det första steget.

Jag förmodar att han just nu så att säga ”testar ekumeniken”, att han prövar ut sina tankar, innan han sedan bestämmer sig exakt för vad han vill säga i Sverige. Vi får alltså en försmak – om det visar sig att jag har rätt.

Fortsättning följer i Lund om en vecka.

Bernd Hagenkord, Radio Vatikan Blog, 2016-10-19
Hagenkord är jesuitpater från Tyskland, bosatt i Rom och chef för Vatikanradions tyska redaktion.
Länk till inlägget på tyska finns här