Berglins och frälsningsläran hos Springsteens publik

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Få kan som seritecknarna Jan och Maria Berglin lätta upp stämningen och fånga in fenomen mitt i prick. I dagens SvD (sid. 2 i huvuddelen, möjligen senare på nätet) säger den ene seriefiguren: ”Recensionerna av Springsteens konserter börjar bli löjliga i sina överdrifter. Vad är han? Bruce den allsmäktige? Var Jesus där och bedrev helbrägdagörelse?” Varpå den andre serifiguren svarar: ”Ja, men dom är ju som pingstvänner! Dom söker det där frälsningsögonblicket gång på gång, men eftersom det aldrig återkommer måste dom jubla mer & mer för att inte tappa tron.”

Att musik, fotboll och annan idrott kommit att bli ett uttryck för icke institutionaliserad religion – somliga skulle kalla det religionssurrogat – är allmänt omvittnat. Det är då inte så konstigt att Springsteen dyrkas. I dagens pluralistiska värld finns både traditionell religion och nya former av andlighet och religion. Springsteens beundrare kan förvisso själva vara traditionellt religiösa och följa med i vågen. Samtidigt kan också ateister och agnostiker få ett slags religiös berusning under konserterna.

Som en kommentar till Berglins soteriologi (frälsningslära) där de liknar Springsteens efterföljare vid pingstvänner för vilka (endast i karikatyren?) frälsningen kan avgränsas till ett moment i tiden, kan vi påminna om att Bruce dock själv har en katolsk uppfostran. Det kunde man läsa om i John Sjögrens utmärkta artikel, Så blev Bruce Springsteen en djupt kristen sångare, i DN kultur den 28 april. Om Springsteen håller sig till standardversionen av katolsk frälsningslära så har Gud befriat människosläktet en gång för alla, för alla tider. Frälsningen dateras i katolsk tro inte till ett enskilt tillfälle, även om individen kan göra speciella erfarenheter av befrielse.

Vi kristna – möjligen alla människor – kanske en dag kan enas om synen på frälsningen. Det kunde vara värt att bedja om detta så här under den sjunde påskveckan, när evangeliet i söndags (i katolska församlingar) var hämtat från Johannes: ”Jag ber att de alla skall bli ett” (Joh 17:21).

Tills vidare kan vi alla njuta av Springsteens visionära sånger som till exempel ”No Surrender”, där texten talar om någon som i blicken har ett vidöppet landskap (With a wide open country in my eyes), och ”This Land is Your Land” (skriven av Woody Guthrie). Och tills vidare kan vi väl alla enas om att Berglins är duktiga på att locka fram ett skratt, underfundiga och befriande i någon bemärkelse.

Fredrik Heiding 2013-05-14

https://www.dn.se/kultur-noje/sa-blev-bruce-springsteen-en-djupt-kristen-sangare

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Få kan som seritecknarna Jan och Maria Berglin lätta upp stämningen och fånga in fenomen mitt i prick. I dagens SvD (sid. 2 i huvuddelen, möjligen senare på nätet) säger den ene seriefiguren: ”Recensionerna av Springsteens konserter börjar bli löjliga i sina överdrifter. Vad är han? Bruce den allsmäktige? Var Jesus där och bedrev helbrägdagörelse?” Varpå den andre serifiguren svarar: ”Ja, men dom är ju som pingstvänner! Dom söker det där frälsningsögonblicket gång på gång, men eftersom det aldrig återkommer måste dom jubla mer & mer för att inte tappa tron.”

Att musik, fotboll och annan idrott kommit att bli ett uttryck för icke institutionaliserad religion – somliga skulle kalla det religionssurrogat – är allmänt omvittnat. Det är då inte så konstigt att Springsteen dyrkas. I dagens pluralistiska värld finns både traditionell religion och nya former av andlighet och religion. Springsteens beundrare kan förvisso själva vara traditionellt religiösa och följa med i vågen. Samtidigt kan också ateister och agnostiker få ett slags religiös berusning under konserterna.

Som en kommentar till Berglins soteriologi (frälsningslära) där de liknar Springsteens efterföljare vid pingstvänner för vilka (endast i karikatyren?) frälsningen kan avgränsas till ett moment i tiden, kan vi påminna om att Bruce dock själv har en katolsk uppfostran. Det kunde man läsa om i John Sjögrens utmärkta artikel, Så blev Bruce Springsteen en djupt kristen sångare, i DN kultur den 28 april. Om Springsteen håller sig till standardversionen av katolsk frälsningslära så har Gud befriat människosläktet en gång för alla, för alla tider. Frälsningen dateras i katolsk tro inte till ett enskilt tillfälle, även om individen kan göra speciella erfarenheter av befrielse.

Vi kristna – möjligen alla människor – kanske en dag kan enas om synen på frälsningen. Det kunde vara värt att bedja om detta så här under den sjunde påskveckan, när evangeliet i söndags (i katolska församlingar) var hämtat från Johannes: ”Jag ber att de alla skall bli ett” (Joh 17:21).

Tills vidare kan vi alla njuta av Springsteens visionära sånger som till exempel ”No Surrender”, där texten talar om någon som i blicken har ett vidöppet landskap (With a wide open country in my eyes), och ”This Land is Your Land” (skriven av Woody Guthrie). Och tills vidare kan vi väl alla enas om att Berglins är duktiga på att locka fram ett skratt, underfundiga och befriande i någon bemärkelse.

Fredrik Heiding 2013-05-14

https://www.dn.se/kultur-noje/sa-blev-bruce-springsteen-en-djupt-kristen-sangare