Berlins mångreligionshus får filial i Centralafrika

I Centralafrikanska republikens huvudstad Bangui kommer man snart att börja bygga ett ”mångreligionshus”. Förlagan är det så kallade House of One i Berlin som för närvarande håller på att uppföras. I Berlin i torsdags berättade Banguis katolske ärkebiskop, kardinal Dieudonne Nzapalainga att det just nu pågår en process där man går igenom de första arkitektoniska utkasten. Den sunnitiske imamen Abdoulaye Ouasselegue vidare att bygget syftar till att stärka fredsprocessen i landet där det sedan 2013 har pågått väpnade konflikter.

De båda andliga ledarna reste till Berlin med anledning av premiärvisningen av filmen Sìrìrì. Detta är den schweiziske regissören Manuel von Stülers sjuttiofem minuter långa bidrag till Human Rights Film Festival och filmen kommer att visas på fredagen. I filmen skildras Nzapalaingas och den nyligen bortgångne imamen Kobine Layamas kamp för att skapa fred. Ouasselegue för hans arbete vidare och sitter för närvarande som generalsekreterare i Centralafrikanska republikens högsta muslimska råd.

År 2015 fick kardinalen och den dåvarande imamen ta emot Aachens fredspris och samma år besökte påven Franciskus Centralafrikanska republiken. Även den protestantiske pastorn Nicolas Geurekoyame-Gbangou har varit aktiv i fredsarbetet.

Kardinal Nzapalainga underströk att här har religionen ”en enormt stor roll att spela”: till och med när striderna har rasat har där ändå funnits en respekt för andliga ledare. Imamen Ouasselegue förklarade att de viktigaste andliga ledarna har försökt mildra konflikterna i landet genom att först och främst påverka sina egna församlingar och i nästa steg försöka anordna interreligiösa sammankomster. Men, fortsatte Ouasselegue, misstroendet tar tid att bryta ner. Ett steg i detta arbete är att vara med och fira de religiösa högtider som hör till en annan tro än ens egen.

Banguis ärkebiskop tackade för det viktiga stöd som man har fått från House of One. Stiftelsen som står bakom detta hus, vars syfte är bön och kunskapsförmedling för judar, kristna och muslimer, anordnar interreligiösa böner och andra evenemang. Även huset i Bangui kommer att fungera på liknande sätt. Det är dessutom tänkt att bli ett centrum där de som utsatts för våld ska få möjlighet att tala om sina upplevelser.

Kathpress 2021-09-16

Detta är en nyhetstext.