Biskop Hans L. Martensen avliden

Biskop Hans L. Martensen S.J. avled klockan 12 i dag, tisdag den 13 mars, i St Josefsystrarnas vårdhem på Strandvejen i Köpenhamn, efter att ha tagit emot de sjukas smörjelse och i närvaro av sin syster Emma.

Hans L. Martensen föddes den 27 augusti 1927 och inträdde i Jesuitorden omedelbart efter andra världskriget i september 1945. Efter sina teologiska studier i Tyskland utnämndes han till biskop av Köpenhamn den 22 mars 1965, under det då pågående Andra Vatikankonciliet. Han pensionerades från uppdraget som biskop av Köpenhamn den 16 maj 1995, och har sedan dess levt som biskop emertitus i Köpenhamn.

Vi minns biskop Martensen som en högt uppskattad, älskvärd medbroder i Jesuitorden och som en föregångare på bland annat ekumenikens område i sin biskopsgärning.

Requiescat in pace.

Ulf Jonsson 2012-03-13, klockan 14.00

Se också meddelande på Köpenhamns stifts hemsida:

https://www.katolsk.dk/579/?tx_ttnews[tt_news]=12224&cHash=1a8d39d7571ecc3dc2ba4cc3bc46fa9b