Biskop i Nicaragua: Stoppa guldgruvor

ROLANDO ALVARES bildDet katolska stiftet Matagalpa i Nicaragua med sin biskop, hans högvördighet monsignore Rolando Álvarez Lagos, motsätter sig det föreslagna öppnandet av en guldgruva i området. Ställningstagandet deklarerades i ett uttalande vid en presskonferens den 6 mars. Uttalande lästes upp av fader Pablo Espinoza, Vår Fru av Fátimas kyrkoherde i kommunen Rancho Grande, där gruvbolag till varje pris vill etablera sig och begagna sig av kommunens odlingsbara mark.

I uttalandet uttrycker prästerskapet i Matagalpa stor oro kring öppnandet av guldgruvor i området, ”som hotar den ekologiska balansen och framtiden för kommande generationer”, och betonar ”nödvändigheten att bevara jorden som ett gemensamt hem och skydda folket, vars åsikt ignoreras, även då de enträget bad regeringen att vägra tillstånd för gruvverksamhet i Rancho Grande och övriga delen av stiftet.” Nicaragua har kommit i blickpunkten för åtskilliga gruvbolag eftersom det under senare år har upptäckts att gruvor för guld och andra mineraler snabbt och lätt kan öppnas.

Agenzia Fides 2013-03-08