Biskop stöder Iowas nya abortlag

En av Iowas katolska biskopar sade i ett uttalande häromdagen att han välkomnar den nya abortlag som delstatsparlamentet antog tidigare i veckan och som förbjuder aborter efter att det ofödda barnets hjärtslag kunnat upptäckas i ultraljud, eftersom lagen har ”ett livsbejakande syfte”. Lagen antogs tillsammans med nya regler som helt förbjuder köp och försäljning av vävnad och organ från aborterade foster.

Biskop Walker Nickless av Sioux City (Iowa, USA) sade i en intervju med den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA att han helhjärtat står bakom avsikterna bakom lagen och är ”tacksam” för hur den kan stärker pro-life-positionen i hela landet. Lagen väntar nu på att signeras av delstatsguvernören Kim Reynolds, som är republikan men som inte har kommenterat huruvida hon kommer att skriva under den så att den kan träda i kraft eller inte.

Lagen gör det obligatoriskt för den som söker abort att genomgå en ultraljudsundersökning för att avgöra huruvida det ofödda barnets hjärtslag kan upptäckas, vilket anses vara en milstolpe i fostrets utveckling och normalt sker runt den sjätte graviditetsveckan. Lagen gör ett tydligt undantag för graviditeter som uppkommit genom våldtäkt och incest och som alltså inte omfattas av kravet. Lagen förbjuder också personer att medvetet äga, tillhandahålla, handla med eller använda vävnader och organ från aborterade barn i hela delstaten. Undantag görs för rättsmedicinska undersökningar. Det är också fortsättningsvis tillåtet med medicinsk användning av kroppsdelar från foster vilka har donerats efter missfall eller att ett barn varit dödfött.

Biskop Nickless sade vidare till CNA att han och kyrkan ”vill göra allt vi kan för att stödja” själva intentionen bakom den nya lagstiftningen. Han sade att de katolska biskoparna i Iowa förstår att alla bestämmelser i lagen kanske inte klarar den domstolsgranskning som nu kan komma att äga rum om den träder i kraft, framförallt eftersom USA:s högsta domstol har slagit fast att abort ska vara tillåtet i hela landet så långt upp i graviditeten som bara är tekniskt och medicinskt möjligt. Biskopen tillade också att katoliker kan ha olika åsikter om strategin med att stödja lagstiftning som ändå riskerar att upphävas av domstolarna. Samtidigt uppmanade biskop Nickless i intervjun till ett ”kreativt” pro-life-arbete och underströk att delstatens biskopar tidigare har uppmanat alla katoliker att noggrant i sina samveten urskilja frågor om den rätta strategin och taktiken för att motverka aborter. Han menade också att kyrkan, utöver att vara tydligt pro-life, alltid stödjer kvinnors rättigheter och kvinnors hälsa, vilket emellertid också måste inkludera rättigheter och hälsa för ofödda flickor.

Många som stödjer den nya lagen i Iowa hoppas att domstolsprövningarna som kan följa slutligen leder till att USA:s högsta domstol beslutar sig för att åter pröva hela abortfrågan, så att det kan bli tillåtet för delstaterna att själva bestämma sin lagstiftning. Majoriteten i Högsta domstolen sägs, till skillnad från 1973 när man beslutade att tillåta aborter utan övre tidsgräns i hela landet, i dag vara pro-life och för ett ökat delstatligt självbestämmande på området.

Catholic News Agency, 2018-05-03