Biskopar i EU: Artificiell intelligens kräver etiska ramar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Biskopar i EU har offentliggjort ett dokument som handlar om umgänget med artificiell intelligens (AI). Anledningen är det ökande antalet trängande och komplexa moraliska frågor inom detta ämnesområde, liksom den snabba nya teknologiska utvecklingen, meddelade biskopskommissionen i EU (COMECE) på måndagen i Bryssel. Dokumentet ”Robotiseringen av livet – etik i ljuset av nya utmaningar” syftar till att erbjuda etiska och rättsliga ramar för utformning, produktion, utnyttjande och styrning av AI.

Samtidigt bekräftade biskoparna att den mänskliga personen har ovillkorlig prioritet, medan vad som behövs är en rättslig och personcentrerad ansats i samband med utredningen av de viktigaste principerna rörande en definition av relationen mellan robot och människa. Ett villkorslöst accepterande av artificiell intelligens är inte möjligt, enligt bsikoparna.

Robot på fotbollsplanen, Mexico City.
Wikimedia Commons
.

Det sju sidor långa dokumentet togs fram av en tillfälligt sammansatt arbetsgrupp inom COMECE om robotisering och koncentrerade diskussionen om betydelsen av AI på EU-nivå. Arbetsgruppen, under ledning av moralteologen och filosofen Antonio Autiero och med stöd teologisk, filosofisk, juridisk och ingenjörsvetenskaplig expertis, analyserade robotiseringens inverkan på människorna och samhället i dess helhet. Reflektionerna syftade till att skapa etiska ramar om hur samlevnaden skulle kunna gestaltas i den komplexa och globaliserade värld där olika aktörer i ökande utsträckning blir förbundna med varandra.

Kathpress 2019-02-04

Dokumentet finns att läsa via länken här: Robotization_of_life_final_version_

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Biskopar i EU har offentliggjort ett dokument som handlar om umgänget med artificiell intelligens (AI). Anledningen är det ökande antalet trängande och komplexa moraliska frågor inom detta ämnesområde, liksom den snabba nya teknologiska utvecklingen, meddelade biskopskommissionen i EU (COMECE) på måndagen i Bryssel. Dokumentet ”Robotiseringen av livet – etik i ljuset av nya utmaningar” syftar till att erbjuda etiska och rättsliga ramar för utformning, produktion, utnyttjande och styrning av AI.

Samtidigt bekräftade biskoparna att den mänskliga personen har ovillkorlig prioritet, medan vad som behövs är en rättslig och personcentrerad ansats i samband med utredningen av de viktigaste principerna rörande en definition av relationen mellan robot och människa. Ett villkorslöst accepterande av artificiell intelligens är inte möjligt, enligt bsikoparna.

Robot på fotbollsplanen, Mexico City.
Wikimedia Commons
.

Det sju sidor långa dokumentet togs fram av en tillfälligt sammansatt arbetsgrupp inom COMECE om robotisering och koncentrerade diskussionen om betydelsen av AI på EU-nivå. Arbetsgruppen, under ledning av moralteologen och filosofen Antonio Autiero och med stöd teologisk, filosofisk, juridisk och ingenjörsvetenskaplig expertis, analyserade robotiseringens inverkan på människorna och samhället i dess helhet. Reflektionerna syftade till att skapa etiska ramar om hur samlevnaden skulle kunna gestaltas i den komplexa och globaliserade värld där olika aktörer i ökande utsträckning blir förbundna med varandra.

Kathpress 2019-02-04

Dokumentet finns att läsa via länken här: Robotization_of_life_final_version_