Biskopar i Nordirland kräver rättvis resursfördelning

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Biskopar i Nordirland har fördömt regeringens ”orättvisa fördelning av resurser” i en vädjan till kyrkor och civilsamhället att hjälpa dem som drabbats värst av vådliga ekonomiska förhållanden. Biskoparna är kritiska till den ”finanspolitiska plan” som kanslern, Kwarsi Kwarteng, presenterade i parlamentet förra veckan, och som ”kommer att gynna de rikaste men ge liten tröst till de hårdast drabbade och mest utsatta”.

Nordirland har en högre andel människor som lever i fattigdom än andra delar av Storbritannien. I april i år rapporterade Samhällsavdelningen att 17 procent av befolkningen levde i absolut fattigdom och 12 procent i fattigdom. Det finns också fler människor som är beroende av social trygghet, och en högre andel arbetande fattiga. Biskoparna konstaterar att ett av fyra barn i Nordirland lever i fattigdom. De kritiserar den decentraliserade regeringens misslyckande med att leverera en effektiv strategi mot barnfattigdom, under de 25 år som gått sedan långfredagsavtalet (”Good Friday Agreement”).

Ärkebiskopen av Armagh, Eamon Martin, är en av fem biskopar som under denna vecka undertecknat ett uttalande, som uttrycker en ”brådskande oro över de utmaningar som de mest utsatta i vårt samhälle står inför, eftersom flera ekonomiska trångmål konvergerar och skapar livshotande nivåer av deprivation och rädsla”.

”För de fattigaste i vårt samhälle är detta en nödsituation” står det i uttalandet. Biskoparna uppmanar politiker och församlingsmedlemmar ”att samlas i en anda av solidaritet och aktiv omsorg om dem som är i nöd”. Uttalandet fortsätter: ”Vi uppmanar därför till en gemensam insats från alla i kyrkan, politiken och samhället för att hjälpa till att ta itu med denna kris nu – att handla rättvist, att främja det gemensamma bästa och att visa solidaritet med de tusentals familjer som utstår umbäranden och oro.”

Biskoparna uppmuntrar församlingar att stödja de mest utsatta i sina samhällen, och efterlyser fler volontärer. De föreslår också att församlingarna använder kyrksalar för att ge varma utrymmen, varma måltider och bränslekuponger till de behövande.

Påven Franciskus undertecknade i lördags (den 24 september), tillsammans med unga ekonomer i Assisi, en pakt kallad ”Franciskus ekonomi”. Med hänvisning till den pakten skriver biskoparna i Nordirland att nödsituationen i landet ”kallar oss att undersöka vårt eget förhållande till jordens materiella varor”. ”Guds ord utmanar oss idag att ge så generöst som möjligt; att vara särskilt medvetna om allt slöseri med mat, energi eller andra resurser som vi ibland så lätt tar för givna; och att förena våra röster med dem som kräver verklig förändring i regeringens politik och prioriteringar så att social orättvisa, ojämlikhet och fattigdom kan elimineras här och på andra håll.”

Red. 22-09-29

Detta är ett referat av en nyhetstext i The Tablet, vars originaltext finns här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Biskopar i Nordirland har fördömt regeringens ”orättvisa fördelning av resurser” i en vädjan till kyrkor och civilsamhället att hjälpa dem som drabbats värst av vådliga ekonomiska förhållanden. Biskoparna är kritiska till den ”finanspolitiska plan” som kanslern, Kwarsi Kwarteng, presenterade i parlamentet förra veckan, och som ”kommer att gynna de rikaste men ge liten tröst till de hårdast drabbade och mest utsatta”.

Nordirland har en högre andel människor som lever i fattigdom än andra delar av Storbritannien. I april i år rapporterade Samhällsavdelningen att 17 procent av befolkningen levde i absolut fattigdom och 12 procent i fattigdom. Det finns också fler människor som är beroende av social trygghet, och en högre andel arbetande fattiga. Biskoparna konstaterar att ett av fyra barn i Nordirland lever i fattigdom. De kritiserar den decentraliserade regeringens misslyckande med att leverera en effektiv strategi mot barnfattigdom, under de 25 år som gått sedan långfredagsavtalet (”Good Friday Agreement”).

Ärkebiskopen av Armagh, Eamon Martin, är en av fem biskopar som under denna vecka undertecknat ett uttalande, som uttrycker en ”brådskande oro över de utmaningar som de mest utsatta i vårt samhälle står inför, eftersom flera ekonomiska trångmål konvergerar och skapar livshotande nivåer av deprivation och rädsla”.

”För de fattigaste i vårt samhälle är detta en nödsituation” står det i uttalandet. Biskoparna uppmanar politiker och församlingsmedlemmar ”att samlas i en anda av solidaritet och aktiv omsorg om dem som är i nöd”. Uttalandet fortsätter: ”Vi uppmanar därför till en gemensam insats från alla i kyrkan, politiken och samhället för att hjälpa till att ta itu med denna kris nu – att handla rättvist, att främja det gemensamma bästa och att visa solidaritet med de tusentals familjer som utstår umbäranden och oro.”

Biskoparna uppmuntrar församlingar att stödja de mest utsatta i sina samhällen, och efterlyser fler volontärer. De föreslår också att församlingarna använder kyrksalar för att ge varma utrymmen, varma måltider och bränslekuponger till de behövande.

Påven Franciskus undertecknade i lördags (den 24 september), tillsammans med unga ekonomer i Assisi, en pakt kallad ”Franciskus ekonomi”. Med hänvisning till den pakten skriver biskoparna i Nordirland att nödsituationen i landet ”kallar oss att undersöka vårt eget förhållande till jordens materiella varor”. ”Guds ord utmanar oss idag att ge så generöst som möjligt; att vara särskilt medvetna om allt slöseri med mat, energi eller andra resurser som vi ibland så lätt tar för givna; och att förena våra röster med dem som kräver verklig förändring i regeringens politik och prioriteringar så att social orättvisa, ojämlikhet och fattigdom kan elimineras här och på andra håll.”

Red. 22-09-29

Detta är ett referat av en nyhetstext i The Tablet, vars originaltext finns här