Biskoparna i USA inför den helige Josefs namn i de eukaristiska bönerna

Som tidigare nämnts har Liturgikongregationen i Vatikanen promulgerat ett dekret om införandet av den helige Josefs namn i de nya kanonbönerna. Den amerikanska biskopskonferensen meddelade samma dag som dekretet offentliggjordes att man vidtagit åtgärder för införandet av de reviderade texterna till kanonbönerna II, III och IV och publicerade översättningar på engelska och spanska från den officiella latinska texten.

Den helige Josefs namn infördes i den så kallade romerska kanon (I) redan av påven Johannes XXIII.

Catholic World News 2013-06-20