Blivande kardinal Czerny biskopsvigs på fredag

Fyra präster, bland dem den till kardinal utnämnde Michael Czerny (73), kommer att av påven Franciskus motta sina biskopsvigningar i Peterskyrkan kommande fredag. Bland de övriga kandidaterna finns den hittillsvarande Antoine Camilleri (54) samt de båda vatikanska diplomaterna Paolo Borgia (53) och Paolo Rudelli (49).

Michael Czerny. Foto: jesuits.ca

Den tjeckiskfödde jesuiten Czerny kommer dagen därpå att upphöjas till kardinal tillsammans mes tolv andra biskopar. Czerny är sedan 2017 undersekreterare i ”dikasteriet för människans integrala utveckling” och är den ende av de för få veckor sedan utnämnda kardinalerna som inte är biskopsvigd.

Upphöjelse till kardinal är fullt möjlig utan att vara biskop. Påven kan ge dispens om den utsedde kandidaten så önskar. I kardinalskollegiet finns det för närvarande redan två jesuiter, Albert Vanhoye (96) och Ernst Simoni (90), som avstått från biskopsvigning. Båda var vid sin upphöjelse emellertid betydligt äldre än Czerny.

Czerny föddes 1946 i dåvarande Tjeckoslovakien, men har verkat i Kanada. Han väckte tidigare uppmärksamhet som Vatikanens migrationsexpert. I maj utnämnda påven Franciskus honom till särskild sekreterare för Amazonassynoden, som inleds den 6 oktober i Vatikanen.

Antoine Camilleri från Malta, som påven också kommer att biskopsviga på fredag, har sedan länge varit undersekreterare för den Heliga stolens utlandsrelationer inom Statssekretariatet och därmed påvens vice utrikesminister. Liksom Borgia och Rudelli utnämndes han nyligen till nuntius, ett ämbete som vanligtvis förknippas med rangen som ärkebiskop.

Camilleri talar sju språk, bland annat portugiskiska, rumänska och ryska. Som titulärstift har han fått det år 1000 grundade stiftet Skalholt på Island, som senare blev lutherskt.

Borgia kommer från Apulien och har sedan han inträtt i den diplomatiska tjänsten varit verksam ibland annat Centralafrika, Israel, Mexiko och Libanon. Rudelli, som kommer från Norditalien, är sedan september 2014 den Heliga stolens ständiga observatör vid Europarådet i Strasbourg. Innan dess var han verksam ibland annat Ecuador och Polen.

Vilka länder de nya påvliga nuntierna kommer att tillträda sina ämbeten och Vatikanen emellertid inte offentliggjort. Meddelandet härom brukar delges ömsesidigt från Rom och landet i fråga. Borgia kommer uppenbarligen att bli nuntius i Elfenbenskusten, vilket slutligen offentliggjorts i regeringskretsar där.

Kathpress 2019-10-01

Detta är en nyhetstext.