Bolivianska kyrkan stöder protestmarsch

Sedan ungefär fyra veckor protesterar en grupp från Bolivias urbefolkning mot att deras land har blivit ockuperat och har tagits ifrån dem. Katolska kyrkan i Bolivia har uppmanat landets politiker att ta emot deltagarna ”med öppet hjärta och solidariska händer”. Det är nödvändigt att det politiska styret lyssnar på denna del av befolkningen, sade ärkebiskop Sergio Alfredo Gualberti från Santa Cruz i måndags, enligt den katolska nyhetsbyrån KNA.

Gualberti underströk nödvändigheten av humanitära och medicinska insatser. Han uppmanade myndigheterna att lyssna till de protesterande när de rättmätigt kräver att få försvara sitt land och territorium, sin kulturella identitet, sina egna organisationsformer och seder.

Protestmarschen påbörjades i departementet Beni och slutmålet är oppositionens högborg Santa Cruz. Urbefolkningen anklagar vissa institutioner som står regeringen nära för att vara ansvariga för ockupationen av deras land. Men från ett annat håll anklagar den socialistiska regeringen marschens organisatörer för att låta sig bli till ett verktyg i oppositionens händer.

Kathpress 2021-09-20

Detta är en nyhetstext.