Bön för fred i Mellanöstern och Ukraina

RV10092_ArticoloI torsdags, den 8 oktober, höll företrädare för de olika katolska östkyrkorna av den bysantinska riten en gemensam bön för fred i världen, särskilt i Mellanöstern och Ukraina. Fredsbönen ägde rum i Santa Maria in Cosmedin, den melkitiska basilikan i Rom, uppger Vatikanradion.

Bönen arrangerades av patriarken Gregorios III, chef för den melkitiska grekisk-katolska kyrkan. Inbjudna var biskoparna som representerar de katolska östkyrkorna vid familjesynoden som äger rum i Vatikanen. Bönen för fred i Irak, Syrien, Palestina och Ukraina genomfördes på olika språk: grekiska, arabiska, rumänska, kyrkslaviska, ungerska och ukrainska.

Den ukrainska grekisk-katolska kyrkan representerades av Storärkebiskopen Sviatoslav Shevchuk, biskop Hlib Lonchyna av London, och biskop Boris Gudziak, ukrainsk epark [ledare för ett stift, en provins] i Frankrike. Efter gudstjänsten, höll biskoparna ett samtal där de ukrainska biskoparna och biskoparna i Mellanöstern berättade för sina bröder i episkopatet om de humanitära insatserna av deras kyrkor under de rådande väpnade konflikter i sina länder.

Christoph Hermann 2015-10-11