Börja gå i kyrkan, säger Merkel

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den tyska förbundskanslern Angela Merkel har uppmanat kristna i Europa att bekänna sin egen tro och oftare delta i en gudstjänst i stället för att känna ångest för troende muslimer. ”Vi har ändå alla möjligheter och friheter att bekänna vår religion om vi utövar den och tror på den”, sade Merkel under ett evenemang på universitetet i Bern (Schweiz). ”Vi skall också ha mod att säga att vi är kristna.”

Hon sade detta den 3 september då hon hedrades med ett hedersdoktorat. Schweizisk tv visade några avsnitt av evenemanget, och efter några dagar spreds de snabbt i sociala medier. Ärkebiskopen av Wien, kardinal Christoph Schönborn, tog på fredagen upp Merkels ’beaktansvärda’ ord i sin veckospalt i gratistidningen Heute. ”Den tyska regeringschefens ord i en vansklig fråga har gjort starkt intryck på mig”, skrev kardinalen.

Den tyska kanslern höll i Bern ett kort tal, och efter det kunde åhörarna ställa frågor. En kvinna i publiken frågade Merkel hur hon ville skydda Europa och sin kultur mot islamisering, detta med tanke på de många flyktingarna från Mellanöstern.

I sitt svar under cirka tre minuter klargjorde Merkel att också människor från europeiska länder är inblandade i islamisk terror. Vi kan inte säga: ”Det är ett fenomen som inte angår oss, för det är ofta unga människor som har vuxit upp i våra länder.” Mot terroristiska faror måste man beväpna sig, betonade Merkel. Men i allmänhet är rädsla inte någon god rådgivare, vare sig i det personliga eller det sociala livet, fortsatte Merkel. ”Kulturer och samhällen som präglas av rädsla kan förvisso inte bemästra framtiden.”

Merkel påminde om att omkring fyra miljoner muslimer bor i Tyskland. Med tanke på detta antal ”behöver man inte strida om nu muslimerna hör till Tyskland och inte islam, eller om också islam hör till Tyskland.”

Hon förebrår ingen om han bekänner sig till sin muslimska tro. Merkel pläderade samtidigt för att också tala ut med den egna kristna kulturen: ”Vi har ändå alla möjligheter och alla friheter att bekänna oss till vår religion om vi utövar den och tror på den. Har vi också modet att säga att vi är kristna? Har vi modet att säga att vi då inträder i en dialog? Men har vi då också traditionen att återigen gå i en gudstjänst eller en smula hålla fast vid Bibeln och kanske också kunna förklara en bild i kyrkan.”

[Pingst av den flamländske målaren Anthonis van Dyck (1599–1641)] Många människor känner inte till de kristna helgdagarna, tillade Merkel, som själv är dotter till en evangelisk präst. ”När de i Tyskland skall skriva uppsatser om vad pingsten betyder, så är det inte så mycket bevänt med kunskap om det kristna västerlandet. Om man sedan klagar över att muslimer känner bättre till Koranen så finner jag det på något vis komiskt. Debatten om flyktingarna, av vilka många kommer från islamiskt präglade stater, skulle också kunna leda till att vi befattar oss med våra egna rötter och skaffar oss litet mer kunskap om dem.”

”Hela debatten i Europa om dessa teman anser jag förs mycket defensivt”, sade Merkel. ”Man måste skydda sig emot faran för terror. Men den europeiska historien är så rik på dramatiska och förfärliga krigshandlingar att vi bör vara försiktiga med att genast beklaga oss när något annat ont sker på andra håll. Vi måste i stället ta itu med det, vi måste försöka bekämpa det, men vi har överhuvudtaget ingen anledning till något större högmod. Det säger jag nu som tysk förbundskansler.”

Kathpress 2015-09-11

Se här videoklippet med intervjun med Angela Merkel:

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den tyska förbundskanslern Angela Merkel har uppmanat kristna i Europa att bekänna sin egen tro och oftare delta i en gudstjänst i stället för att känna ångest för troende muslimer. ”Vi har ändå alla möjligheter och friheter att bekänna vår religion om vi utövar den och tror på den”, sade Merkel under ett evenemang på universitetet i Bern (Schweiz). ”Vi skall också ha mod att säga att vi är kristna.”

Hon sade detta den 3 september då hon hedrades med ett hedersdoktorat. Schweizisk tv visade några avsnitt av evenemanget, och efter några dagar spreds de snabbt i sociala medier. Ärkebiskopen av Wien, kardinal Christoph Schönborn, tog på fredagen upp Merkels ’beaktansvärda’ ord i sin veckospalt i gratistidningen Heute. ”Den tyska regeringschefens ord i en vansklig fråga har gjort starkt intryck på mig”, skrev kardinalen.

Den tyska kanslern höll i Bern ett kort tal, och efter det kunde åhörarna ställa frågor. En kvinna i publiken frågade Merkel hur hon ville skydda Europa och sin kultur mot islamisering, detta med tanke på de många flyktingarna från Mellanöstern.

I sitt svar under cirka tre minuter klargjorde Merkel att också människor från europeiska länder är inblandade i islamisk terror. Vi kan inte säga: ”Det är ett fenomen som inte angår oss, för det är ofta unga människor som har vuxit upp i våra länder.” Mot terroristiska faror måste man beväpna sig, betonade Merkel. Men i allmänhet är rädsla inte någon god rådgivare, vare sig i det personliga eller det sociala livet, fortsatte Merkel. ”Kulturer och samhällen som präglas av rädsla kan förvisso inte bemästra framtiden.”

Merkel påminde om att omkring fyra miljoner muslimer bor i Tyskland. Med tanke på detta antal ”behöver man inte strida om nu muslimerna hör till Tyskland och inte islam, eller om också islam hör till Tyskland.”

Hon förebrår ingen om han bekänner sig till sin muslimska tro. Merkel pläderade samtidigt för att också tala ut med den egna kristna kulturen: ”Vi har ändå alla möjligheter och alla friheter att bekänna oss till vår religion om vi utövar den och tror på den. Har vi också modet att säga att vi är kristna? Har vi modet att säga att vi då inträder i en dialog? Men har vi då också traditionen att återigen gå i en gudstjänst eller en smula hålla fast vid Bibeln och kanske också kunna förklara en bild i kyrkan.”

[Pingst av den flamländske målaren Anthonis van Dyck (1599–1641)] Många människor känner inte till de kristna helgdagarna, tillade Merkel, som själv är dotter till en evangelisk präst. ”När de i Tyskland skall skriva uppsatser om vad pingsten betyder, så är det inte så mycket bevänt med kunskap om det kristna västerlandet. Om man sedan klagar över att muslimer känner bättre till Koranen så finner jag det på något vis komiskt. Debatten om flyktingarna, av vilka många kommer från islamiskt präglade stater, skulle också kunna leda till att vi befattar oss med våra egna rötter och skaffar oss litet mer kunskap om dem.”

”Hela debatten i Europa om dessa teman anser jag förs mycket defensivt”, sade Merkel. ”Man måste skydda sig emot faran för terror. Men den europeiska historien är så rik på dramatiska och förfärliga krigshandlingar att vi bör vara försiktiga med att genast beklaga oss när något annat ont sker på andra håll. Vi måste i stället ta itu med det, vi måste försöka bekämpa det, men vi har överhuvudtaget ingen anledning till något större högmod. Det säger jag nu som tysk förbundskansler.”

Kathpress 2015-09-11

Se här videoklippet med intervjun med Angela Merkel: