Bowling med biskopar och annat på Världsfamiljemötet

”Ta med mitran och ett bowlingklot om du planerar att komma till Philadelphia för Världsfamiljemötet i höst”, uppmanade Philadelphias ärkebiskop Charles Chaput sina 250 biskopskollegor vid de amerikanska biskoparnas generalförsamling i St. Louis häromdagen.

Den internationella sammankomsten för katolska familjer från hela världen äger rum i september och kommer att bestå av aktiviteter för familjemedlemmar ur alla åldrar, sade Chaput. Bowling med biskopar är en del av programmet för de unga, det vill säga för barn från sex års ålder upp till högstadieåldern. Det kommer också att finnas ett tillfälle att spela basket med biskopar, i alla fall med de kyrkoledare som är lite yngre och raskare.

”Men allt som vi gör fokuserar ytterst på katekes, det ska inte bara vara ett tillfälle för rekreation och underhållning utan en tid för att växa i tron”, betonade Chaput.

Världsfamiljemötet etablerades av påven Johannes Paulus II 1994 och äger rum en gång vart tredje år i ett nytt land, senast i Milano 2012. I år är det första gången som mötet kommer att hållas i USA. ”Det är en välsignelse för ärkestiftet Philadelphia och det är en välsignelse för USA att vi kan samlas runt familjen i en tid när till och med själva definitionen av en familj förvirrar många människor”, sade ärkebiskopen.

Per den 1 juni hade över 11 000 personer registrerat sig för olika familjeaktiviteter utöver de påvliga delarna av arrangemanget. Vid det senaste mötet i Milano deltog ca 7 000 personer i motsvarande programpunkter. Vid sidan av familjer från hela USA är de länder som sänder flest deltagare i dagsläget Kanada, Vietnam och Dominikanska Republiken. De flesta aktiviteter genomförs på engelska med simultantolkning till spanska, italienska, franska och vietnamesiska. ”Det är en sant internationell sammankomst av många språk, men där vi alla förenas i vår kärlek till familjen”, framhöll Chaput vidare.

Gällande finansieringen av det stora internationella mötet, vid vilket påven Franciskus besök är själva huvudattraktionen, har kyrkan hittills lyckats samla in 39 miljoner av nödvändiga 45 miljoner dollar (allt genom frivilliga bidrag och sponsring). Staden Philadelphia räknar dessutom med ett tillskott på mellan 1 och 2 miljoner människor för de påvliga arrangemangen under de sista två dagarna av Världsfamiljemötet, och ärkestiftet söker fortfarande efter ytterligare ca 5000 volontärer för hela arrangemanget. (Som en kostnadsjämförelse kan sägas att 2012 års olympiska spel i London totalt kostade 20 miljarder dollar.)

Påven Franciskus anländer på morgonen den 26 september efter att dessförinnan ha besökt New York och Washington D.C., och planerar att fira mässan i Basilica of Sts. Peter and Paul i centrala Philadelphia under förmiddagen. På kvällen samma dag kommer påven att besöka den så kallade Familjefestivalen, där familjer från hela världen ger vittnesbörd om sina liv och där den Helige fadern har möjlighet att svara. På söndagen den 27 september äger den påvliga högmässan rum under eftermiddagen.

Tillfrågad på presskonferensen om huruvida andra delar av påvens USA-besök, som till exempel hans tal inför kongressen, kommer att bli mer ihågkomna, svarade ärkebiskop Chaput att huvudorsaken till påvens besök är Världsfamiljemötet. ”Jag säger inte det bara för att jag kommer från Philadelphia, men påven påpekar själv det för oss hela tiden att det är den verkliga anledningen till att han faktiskt reser hit, så jag tar honom på orden.”

Registreringen av deltagande vid Världsfamiljemötet är fortfarande öppen och mer information finns på webbsidan här

Catholic News Agency, 2015-06-11