Brasiliansk rapport om våld mot ursprungsbefolkningen

Missionsrådet för ursprungsbefolkningen (The Indigenous Missionary Council, CIMI) kommer den 13 juni att presentera 2011-års-rapport om våld mot ursprungsbefolkningen i Brasilien. Presentationen äger rum på huvudkontoret för den brasilianska katolska biskopskonferensen (CNBB) i närvaro och med vittnesbörd av drabbade från ursprungsbefolkningen, vilka utsatts för olika former av angrepp som rapporten tar upp.

I rapporten redovisar CIMI olika former av kränkningar av ursprungsbefolkningarnas rättigheter. ”Uppgifterna som presenteras i denna rapport avslöjar allvarliga angrepp på ursprungsbefolkningens mänskliga värdighet, deras smärta och deras lidande”, skriver monsignore Erwin Kräutler, ordförande för CIMI och biskop av den territoriella prelaturen Xingu i rapportens introduktionstext.

I ett meddelande sänt till nyhetsbyrån Fides från CNBB säger CIMI´s generalsekreterare, Cleber Buzatto, att rapporten både tjänar som en varning och en uppmaning till engagemang, rapporten kan bli ett politiskt verktyg. ”Vi vill påtala våldet mot ursprungsbefolkningen för det brasilianska samhället och för internationella organisationer och samtidigt har vi uppmanat myndigheter att vidta åtgärder som begränsar detta våld”, förklarar Buzatto. I rapporten tas de olika formerna av förtryck upp, våld riktat mot personer såsom mord, hot, rasism. Frågor om privat egendom, förseningar i konfliktlösning vad det gäller mark, övertagning av ursprungsbefolkningens mark, samt myndigheternas ”våld”, dess underlåtenhet att hjälpa vilket resulterar i självmord, brist på hälso- och sjukvård, spädbarnsdödlighet och det våld som riktas mot ursprungsbefolkningen och isolerade samhällen av militären.

Fides 2012-06-06

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Missionsrådet för ursprungsbefolkningen (The Indigenous Missionary Council, CIMI) kommer den 13 juni att presentera 2011-års-rapport om våld mot ursprungsbefolkningen i Brasilien. Presentationen äger rum på huvudkontoret för den brasilianska katolska biskopskonferensen (CNBB) i närvaro och med vittnesbörd av drabbade från ursprungsbefolkningen, vilka utsatts för olika former av angrepp som rapporten tar upp.

I rapporten redovisar CIMI olika former av kränkningar av ursprungsbefolkningarnas rättigheter. ”Uppgifterna som presenteras i denna rapport avslöjar allvarliga angrepp på ursprungsbefolkningens mänskliga värdighet, deras smärta och deras lidande”, skriver monsignore Erwin Kräutler, ordförande för CIMI och biskop av den territoriella prelaturen Xingu i rapportens introduktionstext.

I ett meddelande sänt till nyhetsbyrån Fides från CNBB säger CIMI´s generalsekreterare, Cleber Buzatto, att rapporten både tjänar som en varning och en uppmaning till engagemang, rapporten kan bli ett politiskt verktyg. ”Vi vill påtala våldet mot ursprungsbefolkningen för det brasilianska samhället och för internationella organisationer och samtidigt har vi uppmanat myndigheter att vidta åtgärder som begränsar detta våld”, förklarar Buzatto. I rapporten tas de olika formerna av förtryck upp, våld riktat mot personer såsom mord, hot, rasism. Frågor om privat egendom, förseningar i konfliktlösning vad det gäller mark, övertagning av ursprungsbefolkningens mark, samt myndigheternas ”våld”, dess underlåtenhet att hjälpa vilket resulterar i självmord, brist på hälso- och sjukvård, spädbarnsdödlighet och det våld som riktas mot ursprungsbefolkningen och isolerade samhällen av militären.

Fides 2012-06-06