Bristande försoningsvilja i Colombia

Kyrkan i Colombia känner sig övergiven av samhället i sina bemödanden att återintegrera tidigare medlemmar i beväpnade illegala grupper. ”Tyvärr finns det i det här landet ingen tradition av förlåtelse”, sade ärkebiskopen i Cali, Dario de Jesús Monsalve, i en TV intervju i torsdagskväll, den 15 september. Staten och samhället visar mycket litet intresse för en verklig återintegrering. Enligt ärkestiftet Cali finns för närvarande i landet 32 000 före detta medlemmar, både män och kvinnor, som söker återintegrera sig i samhället. De kommer från både högerorienterade paramilitära grupper och vänstergerilla och har frivilligt lagt ner sina vapen.

Kathpress