Brittisk kommission kritiserar diskriminering av kristna

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den brittiska kommissionen för likabehandling och mänskliga rättigheter har vänt sig mot diskriminering av kristna på grund av deras tro. Under den kommande veckan väntas ett utlåtande, som i förväg har citerats i brittiska medier och där kommissionen kritiserar de offentliga inrättningar och arbetsgivare, som förbjuder kristna att bära kors synligt, med den motiveringen att man vill skydda personer av annan tro.

Utlåtandet hänvisar bland annat till ett fall, där en brittisk biografkedja vägrade att visa ett kristet reklaminslag med uppmaningen att be Fader Vår under dagarna före jul. Detta kan få rättsliga konsekvenser, sägs det. Ett annat fall gäller en kvinnlig medarbetare på British Airways, Nadia Eweida, som blev uppsagd på grund av att hon vägrade att ta av sig sin halskedja med ett kors. Dessutom kritiserar kommissionen regeringstjänstemän och lokala myndigheter, som har uteslutit ordet ”jul” i sina årliga jultidshälsningar till sina medarbetare samt de som avskaffat advents- och julfirande för att inte stöta sig med dem, som tillhör andra religioner.

Ordförande i kommissionen, David Isaac, sade att ängslan för att förfördela någon, samt en felaktig tolkning av lagarna har bäddat för denna förvirring. Han kräver att företagen och myndigheterna, följer en mer förnuftig linje. ”För att undanröja missförstånd – Ni kan skicka ut julhälsningar och ordna en julfest”, sade han. Det finns i Storbritannien ingen rätt som hindrar någon att känna sig förargad eller angripen. Däremot är den enskildes rätt att uttrycka sin tro, även om andra inte delar den, en grundläggande beståndsdel i det demokratiska samhället.

Kathpress 2016-11-27

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den brittiska kommissionen för likabehandling och mänskliga rättigheter har vänt sig mot diskriminering av kristna på grund av deras tro. Under den kommande veckan väntas ett utlåtande, som i förväg har citerats i brittiska medier och där kommissionen kritiserar de offentliga inrättningar och arbetsgivare, som förbjuder kristna att bära kors synligt, med den motiveringen att man vill skydda personer av annan tro.

Utlåtandet hänvisar bland annat till ett fall, där en brittisk biografkedja vägrade att visa ett kristet reklaminslag med uppmaningen att be Fader Vår under dagarna före jul. Detta kan få rättsliga konsekvenser, sägs det. Ett annat fall gäller en kvinnlig medarbetare på British Airways, Nadia Eweida, som blev uppsagd på grund av att hon vägrade att ta av sig sin halskedja med ett kors. Dessutom kritiserar kommissionen regeringstjänstemän och lokala myndigheter, som har uteslutit ordet ”jul” i sina årliga jultidshälsningar till sina medarbetare samt de som avskaffat advents- och julfirande för att inte stöta sig med dem, som tillhör andra religioner.

Ordförande i kommissionen, David Isaac, sade att ängslan för att förfördela någon, samt en felaktig tolkning av lagarna har bäddat för denna förvirring. Han kräver att företagen och myndigheterna, följer en mer förnuftig linje. ”För att undanröja missförstånd – Ni kan skicka ut julhälsningar och ordna en julfest”, sade han. Det finns i Storbritannien ingen rätt som hindrar någon att känna sig förargad eller angripen. Däremot är den enskildes rätt att uttrycka sin tro, även om andra inte delar den, en grundläggande beståndsdel i det demokratiska samhället.

Kathpress 2016-11-27