Brittisk myndighet anser att kyrkor inte automatiskt ska betraktas som välgörenhetsorganisationer

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den statliga kommission i Storbritannien, som har tillsynen över landets välgörenhetsorganisationer, menar att religion till sitt väsen inte kan ses som allmännyttiga organisationer. Detta gäller för kristendomen likväl som för den anglikanska statskyrkan, enligt en deklaration i måndags från kommissionen för välgörenhet. Bakgrunden till uttalandet är skiljaktigheter mellan kommissionen och några evangelikala kristna grupper i synen på allmännyttiga organisationers rättsliga status.

Tidigare hade också de sista av tolv katolska organisationer i England och Wales förlorat en rättsstrid gällande förmedling av adoptioner till homosexuella par. Rätten förklarade att förmedlingsbyrån Catholic Care skall fråntas sin status som välgörenhetsinrättning, om den inte är bredd att förmedla adoptioner också till samkönade par. Kommissionen menar att Catholic Care:s hållning strider mot den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter. Enligt en antidiskrimineringslag från 2007 får de som förmedlar adoptioner i Storbritannien inte längre göra någon skillnad mellan homosexuella och heterosexuella par.

Kathpress 2012-11-05

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den statliga kommission i Storbritannien, som har tillsynen över landets välgörenhetsorganisationer, menar att religion till sitt väsen inte kan ses som allmännyttiga organisationer. Detta gäller för kristendomen likväl som för den anglikanska statskyrkan, enligt en deklaration i måndags från kommissionen för välgörenhet. Bakgrunden till uttalandet är skiljaktigheter mellan kommissionen och några evangelikala kristna grupper i synen på allmännyttiga organisationers rättsliga status.

Tidigare hade också de sista av tolv katolska organisationer i England och Wales förlorat en rättsstrid gällande förmedling av adoptioner till homosexuella par. Rätten förklarade att förmedlingsbyrån Catholic Care skall fråntas sin status som välgörenhetsinrättning, om den inte är bredd att förmedla adoptioner också till samkönade par. Kommissionen menar att Catholic Care:s hållning strider mot den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter. Enligt en antidiskrimineringslag från 2007 får de som förmedlar adoptioner i Storbritannien inte längre göra någon skillnad mellan homosexuella och heterosexuella par.

Kathpress 2012-11-05