Broder Wilfrid Stinissen har avlidit

Karmelitpater Wilfrid Stinissen har avlidit. Han insomnade i dag, lördag den 30 november, vid middagstid. Requiescat in pace – Må han vila i frid.

Stinissen föddes 1927 i Belgien och har sedan 1967 bott i karmelitklostret i Norraby. Han fick med sina många andliga böcker en bred läsekrets, även utanför den katolska kyrkan. På tidningen Dagens hemsida vittnar Peter Halldorf om det.

Red. Signum 2013-11-30

Elisabeth Stenborg, ”Den goda tiden”, Signum nr 7/2004

Katrin Åmell, ”Natten är mitt ljus”, Signum nr 2/1991

Per Beskow, ”Skrifter från Karmel”, Signum nr 3/1987

Anders Piltz, ”Det väsentliga om Maria”, Signum nr 2/1982

Här kan du lyssna till Wilfrid Stinissens föredrag ”I den helige Andes enhet” vid tidskriften Pilgrims vintermöte 1999.

https://www.dagen.se/nyheter/wilfrid-stinissen-ar-dod/