Brödraskapet Pius X vid vägs ände

”Oenigheten” mellan brödraskapet Pius X och Vatikanen är uppenbar. Det sade ärkebiskopen av Bordeaux, kardinal Jean-Pierre Ricard, i samband med kardinalernas konsistorium under det gångna veckoslutet. Det meddelar den franska tidningen La Croix. Kardinal Ricard ingår i Troskongregationen och är också medlem i den påvliga kommissionen ”Ecclesia Dei” (Guds kyrka).

Kardinal Ricard hävdar: ”Rom har visserligen sagt till dem: ’Dörren kommer alltid att stå öppen’, men den här gången måste ärende komma framåt.” ”Påven har gått så långt som han har kunnat, han har gjort en hel del för att närma sig brödraskapet och för att acceptera vissa villkor. Men vi har nu kommit till en punkt, där han inte kan acceptera att brödraskapet inte bara förkastar Andra Vatikankonciliet, utan även avvisar de läromässiga uttalanden som påvarna under och efter Andra Vatikankoncliet – det vill säga från påven Johannes XXIII ända till påven Benedictus XVI – har uttalat, samt förkastar Katolska kyrkans katekes liksom kyrkorätten.

Kath.net 2012-02-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Oenigheten” mellan brödraskapet Pius X och Vatikanen är uppenbar. Det sade ärkebiskopen av Bordeaux, kardinal Jean-Pierre Ricard, i samband med kardinalernas konsistorium under det gångna veckoslutet. Det meddelar den franska tidningen La Croix. Kardinal Ricard ingår i Troskongregationen och är också medlem i den påvliga kommissionen ”Ecclesia Dei” (Guds kyrka).

Kardinal Ricard hävdar: ”Rom har visserligen sagt till dem: ’Dörren kommer alltid att stå öppen’, men den här gången måste ärende komma framåt.” ”Påven har gått så långt som han har kunnat, han har gjort en hel del för att närma sig brödraskapet och för att acceptera vissa villkor. Men vi har nu kommit till en punkt, där han inte kan acceptera att brödraskapet inte bara förkastar Andra Vatikankonciliet, utan även avvisar de läromässiga uttalanden som påvarna under och efter Andra Vatikankoncliet – det vill säga från påven Johannes XXIII ända till påven Benedictus XVI – har uttalat, samt förkastar Katolska kyrkans katekes liksom kyrkorätten.

Kath.net 2012-02-20