Caritas i Grekland fruktar oroligheter

Direktorn för Caritas i Grekland Antonio Voutsinos fruktar ”svåra sociala spänningar och oro” till följd av att bankerna är stängda. Voutsinos yttrade sig i tisdags i Italiens katolska pressagentur SIR. Han påpekade att ett nej vid söndagens folkomröstning inte skall förstås som ett nej till EU utan som ett nej till institutionernas kravpaket.

Ordförande i Grekland katolska biskopskonferens, Fragkiskos Papamanolis, uttryckte i intervjun för SIR en skarp kritik mot folkomröstning en. Ministerpresident Alexis Tsipras har visat sig vara ”inkompetent”. Den fråga han ställde var för nästan alla obegriplig och oklar. Om frågan varit klar – ”Vill ni ha Europa, vill ni ha euron?” – skulle det ha blivit ett helt annat resultat.

Grekland banker håller under tiden med nöd huvudet ovan vattnet. De har varit stängda en vecka och kommer att vara så åtminstone till torsdag. Endast tack vare nödkrediter från Europeiska Centralbanken (ECB) kan bankerna över huvud hålla sig flytande och fylla på i bankomaterna. ECB beslöt i måndags att tills vidare förlänga nödkrediten. Dock utökas den inte utan behålls på samma nivå. Grekerna får nu dagligen ta ut maximalt 60 euro, vilket blir 200–400 miljoner euro varje dag. Men inte heller för detta räcker reserverna länge.

”Denna vecka klarar bankerna också” bedömde nationalbanksguvernören och rådsmedlemmen i ECB Ewald Nowotny i måndags. Också denna vecka kan kontanter tas ut, men den 20 juli kan hela det grekiska banksystemet bryta samman om inte 3 miljarder euro betalas tillbaka till ECB. För Grekland återstår då endast att lämna euron. 

Caritas kommer att hjälpa

Det europeiska caritasnätverket är därför förberett på en humanitär kris i Grekland. Om en social kris inte kan avvändas, kommer Caritas att hjälpa människorna i Grekland, sade generalsekreteraren för Caritas Europa, Jorge Nuño-Mayer, i måndags i Bryssel.

Nuno-Mayer uppmanade förhandlarna att vid toppmötet om Grekland i Bryssel på tisdag att inte glömma människors lidande. ”Mera fattigdom, särskilt hos barnen, ökad arbetslöshet, särskilt hos ungdomarna, en stulen framtid – många står inte längre ut med det” sade han. De gångna årens sparprogram har varken lett till att flera arbetstillfällen skapats eller ökat tillväxten.

Det är hög tid att människorna i Grekland och deras behov står i centrum för förhandlingarna. Målet måste enligt Nuño-Mayer vara ett alleuropeiskt projekt med och för Grekland. Ett första positivt steg skulle vara att politikerna på söndag för första gången talar till människorna i nöd. Man måste hoppas, att i de fortsatta förhandlingarna ämnen som arbete, utbildning, socialhjälp och hälsa kommer att spela en större roll.

Trots det katastrofala ekonomisk-sociala läget i Grekland tar den ortodoxe biskopen av Katerini vid Oympos, Georgios Chrysostomou, emot ännu fattigare människor från Mellanöstern. På hans inbjudan tillbringar femtio palestinensiska barn och ungdomar en semester vid havet och i klostret Hagios Dionysios högt uppe på grekernas gamla gudaberg. De kommer från Gasaremsan, Jerusalem och Västbanken, också från flyktingläger i Jordanien. De flesta av metroplit Georgios unga gäster är arabisktalande ortodoxa kristna, men bland deras vänner finns också muslimer. De tas alla emot av ”Ortodox ungdom” i stiftet Katerini. Som metropolit Georgios sade när han hälsade ungdomarna med hänvisning till situationen i Grekland, så kan ingen vara i ett sådant nödläge att han inte kan hjälpa dem som har det ännu värre.

Kathpress 2015-07-07