Caritas ordförande: ”Haiti var helvetet på jorden, nu börjar himlen synas”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter jordbävningskatastrofen 2010 var Haiti ”helvetet på jorden men nu börjar himlen synas.” Med de hoppfulla orden sammanfattar Caritas ordförande i Österrike, Franz Küberl, sina erfarenheter när han återvänder från en resa till Haiti med en delegation, som överlämnade tre hjälpprojekt. För ”Kath-press” berättar Küberl om en ny barnby för 120 föräldralösa barn, en förskola för 1 200 elever samt 400 nyuppförda hus. Allt ett resultat av gåvor från Caritas i Österrike.

Küberl ser förverkligandet av byggprojektet som ett ”glädjande bud” till de många givarna i Österrike, ett bud som berättar att deras hjälp kommit till användning för att på bästa sätt undsätta den drabbade befolkningen på Haiti. Visserligen finns överallt spår av jordbävningen, men den världsvida solidariteten har sedan 2010 åstadkommit mycket positivt.

I projekten på Haiti samarbetar Caritas med salesianer Don Boscos och med Don Boscos systrar. Den manliga ordern driver den just färdigställda förskolan i Haitis huvudstad Port-au-Prince, som skall ge små barnen en bra grund för fortsatta studier. Man har också höga ambitioner för den barnby, som systrarna driver i en förort till Port-au-Prince: barnen där är i åldern 4 till 10 år och enligt Küberl är målet att ge dem både ett hem och skolundervisning; i förlängningen skall man också kunna erbjuda fortsatt utbildning fram till högskolenivå.

En änka med åtta barn har blivit hjälpt av det tredje projektet: det gäller de 400 hus som byggts med pengar från Caritas Österrike. Ytterligare 275 hur har genomgått omfattande reparationer. Därmed har man kunna erbjuda en nystart till omkring 1 000 familjer. Den hjälp som nu når 1 350 barn betyder en ”enorm skjuts framåt” med många positiva följdverkningar för Haitis framtid.

Även om de omedelbara effekterna av jordbävningen och översvämningarna för tre år sedan var svåra – så är Haiti som ett av de fattigaste länderna i världen fortfarande i behov av stöd. Küberl hoppades på bilateralt samarbete mellan Haiti och många andra stater, så att en återinflyttning till Haiti kan bli möjlig och även en invandring av arbetskraft. Caritas använder sig medvetet i första hand av inhemska arbetare. ”Det är mycket bra folk, som tränas i samarbete för att ta över ansvaret”, menar Küberl som är viss om de långsiktigt goda effekterna.

Kathpress 2013-03-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter jordbävningskatastrofen 2010 var Haiti ”helvetet på jorden men nu börjar himlen synas.” Med de hoppfulla orden sammanfattar Caritas ordförande i Österrike, Franz Küberl, sina erfarenheter när han återvänder från en resa till Haiti med en delegation, som överlämnade tre hjälpprojekt. För ”Kath-press” berättar Küberl om en ny barnby för 120 föräldralösa barn, en förskola för 1 200 elever samt 400 nyuppförda hus. Allt ett resultat av gåvor från Caritas i Österrike.

Küberl ser förverkligandet av byggprojektet som ett ”glädjande bud” till de många givarna i Österrike, ett bud som berättar att deras hjälp kommit till användning för att på bästa sätt undsätta den drabbade befolkningen på Haiti. Visserligen finns överallt spår av jordbävningen, men den världsvida solidariteten har sedan 2010 åstadkommit mycket positivt.

I projekten på Haiti samarbetar Caritas med salesianer Don Boscos och med Don Boscos systrar. Den manliga ordern driver den just färdigställda förskolan i Haitis huvudstad Port-au-Prince, som skall ge små barnen en bra grund för fortsatta studier. Man har också höga ambitioner för den barnby, som systrarna driver i en förort till Port-au-Prince: barnen där är i åldern 4 till 10 år och enligt Küberl är målet att ge dem både ett hem och skolundervisning; i förlängningen skall man också kunna erbjuda fortsatt utbildning fram till högskolenivå.

En änka med åtta barn har blivit hjälpt av det tredje projektet: det gäller de 400 hus som byggts med pengar från Caritas Österrike. Ytterligare 275 hur har genomgått omfattande reparationer. Därmed har man kunna erbjuda en nystart till omkring 1 000 familjer. Den hjälp som nu når 1 350 barn betyder en ”enorm skjuts framåt” med många positiva följdverkningar för Haitis framtid.

Även om de omedelbara effekterna av jordbävningen och översvämningarna för tre år sedan var svåra – så är Haiti som ett av de fattigaste länderna i världen fortfarande i behov av stöd. Küberl hoppades på bilateralt samarbete mellan Haiti och många andra stater, så att en återinflyttning till Haiti kan bli möjlig och även en invandring av arbetskraft. Caritas använder sig medvetet i första hand av inhemska arbetare. ”Det är mycket bra folk, som tränas i samarbete för att ta över ansvaret”, menar Küberl som är viss om de långsiktigt goda effekterna.

Kathpress 2013-03-26