Caritas strategi för flyktingar inför EU-toppmöte

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En dag före EU:s toppmöte i Bryssel uppmanar Caritas-Europa EU:s stats- och regeringschefer att låta afrikanska flyktingar komma till Europa. ”En inflyttning kan rädda miljoner människor från glömska i flyktinglägren”, säger Caritas-Europa i onsdags. EU-kommissionen har föreslagit att 20 000 flykting skall få komma från läger i tredjeland för att avlasta länderna utanför Europa.

Att ta emot 20 000 människor är bara ett litet bidrag och EU:s stater borde kunna ena sig om att ta emot många fler. ”Europa kan det om man vill”, sade Caritas-Europas generalsekreterare Jorge Nuño Mayer [bilden]. Migration är inget brott. Politikerna måste inta en solidarisk hållning och värna om människovärdet. För att uppnå det är säkra och legala vägar till Europa ett första viktigt steg.

EU-kommissionen lade i onsdags fram ett lagförslag inför toppmötet. Målet är en bättre samordning av migration och att avlasta Italien och Grekland och hjälpa dem att bemästra flyktingströmmarna. På torsdag och fredag kommer förslaget upp till diskussion på toppmötet.

Enligt förslaget skall 40 000 människor flyttas från Italien och Greklad och fördelas på 23 av EU:s 28 medlemsstater. Som en följd av den föreslagna fördelningen skall Tyskland ta emot 8 800 migranter (22 procent), Frankrike 16,9 procent (6 800) och Spanien 10,7 procent (4 300). EU:s planer för omflyttning gäller framförallt syrier och eritreaner, eftersom dessa antas ha störst möjlighet att få asyl.

Medan EU- länderna vid Medelhavet, däribland Grekland och Italien, är positiva till kommissionens förslag, pläderar Tyskland och Frankrike för andra kriterier vid fördelningen mellan länderna. Kommissonen hade föreslagit att den skall grundas på ländernas BNP, folkmängd, arbetslöshet liksom antalet bevilja asylärenden och nyanlända flyktingar.

Storbritannien, Irland och Danmark har redan meddelat att de inte kommer att delta i kvotregleringen. Ungern stängde i tisdag sina gränser för flyktingar med motiveringen att ”båten redan är full”. Även andra öst- och centraleuropeiska stater har avsagt sig deltagande. De länder som vägrar delta kan åberopa sig på undantagsregler i EU:s fördrag.

Möjligen kan man vid toppmötet komma fram till en kompromisslösning. Det kan bli frivilligt för de 28 EU-länderna att delta i fördelningen. Men när processen börjar och om alla 40 000 flyktingar kan omlokaliseras, är tillsvidare oklart.

Dessutom vill EU hämta 20 000 flyktingar till Europa från läger i Syrien. Också här skall de fördelas på de 28 medlemsstaterna så att bland andra. Tyskland tar emot 15 procent, Frankrike 12 procent och Storbritannien 11 procent av dessa.

Med hjälp av båtar, drönare och flygspaning skall man också samla information om de människosmugglare, som skickar iväg människor i livsfarliga båtar över Medelhavet till Europa. I en senare fas skall dessa båtar beslagtas och förstöras.

Medlen för sjöräddningsprogrammen ”Triton” och ”Poseidon” ska tredubblas och ”Mare Nostrum” utvidgas. Vidare, skall alla stater i EU ta fingeravtryck på flyktingarna och registrera dessa. Målet är en bättre övervakning av flyktingströmmarna. EU skulle också vilja reglera den legala anhöriginvandringen.

Kathpress 2015-06-24

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En dag före EU:s toppmöte i Bryssel uppmanar Caritas-Europa EU:s stats- och regeringschefer att låta afrikanska flyktingar komma till Europa. ”En inflyttning kan rädda miljoner människor från glömska i flyktinglägren”, säger Caritas-Europa i onsdags. EU-kommissionen har föreslagit att 20 000 flykting skall få komma från läger i tredjeland för att avlasta länderna utanför Europa.

Att ta emot 20 000 människor är bara ett litet bidrag och EU:s stater borde kunna ena sig om att ta emot många fler. ”Europa kan det om man vill”, sade Caritas-Europas generalsekreterare Jorge Nuño Mayer [bilden]. Migration är inget brott. Politikerna måste inta en solidarisk hållning och värna om människovärdet. För att uppnå det är säkra och legala vägar till Europa ett första viktigt steg.

EU-kommissionen lade i onsdags fram ett lagförslag inför toppmötet. Målet är en bättre samordning av migration och att avlasta Italien och Grekland och hjälpa dem att bemästra flyktingströmmarna. På torsdag och fredag kommer förslaget upp till diskussion på toppmötet.

Enligt förslaget skall 40 000 människor flyttas från Italien och Greklad och fördelas på 23 av EU:s 28 medlemsstater. Som en följd av den föreslagna fördelningen skall Tyskland ta emot 8 800 migranter (22 procent), Frankrike 16,9 procent (6 800) och Spanien 10,7 procent (4 300). EU:s planer för omflyttning gäller framförallt syrier och eritreaner, eftersom dessa antas ha störst möjlighet att få asyl.

Medan EU- länderna vid Medelhavet, däribland Grekland och Italien, är positiva till kommissionens förslag, pläderar Tyskland och Frankrike för andra kriterier vid fördelningen mellan länderna. Kommissonen hade föreslagit att den skall grundas på ländernas BNP, folkmängd, arbetslöshet liksom antalet bevilja asylärenden och nyanlända flyktingar.

Storbritannien, Irland och Danmark har redan meddelat att de inte kommer att delta i kvotregleringen. Ungern stängde i tisdag sina gränser för flyktingar med motiveringen att ”båten redan är full”. Även andra öst- och centraleuropeiska stater har avsagt sig deltagande. De länder som vägrar delta kan åberopa sig på undantagsregler i EU:s fördrag.

Möjligen kan man vid toppmötet komma fram till en kompromisslösning. Det kan bli frivilligt för de 28 EU-länderna att delta i fördelningen. Men när processen börjar och om alla 40 000 flyktingar kan omlokaliseras, är tillsvidare oklart.

Dessutom vill EU hämta 20 000 flyktingar till Europa från läger i Syrien. Också här skall de fördelas på de 28 medlemsstaterna så att bland andra. Tyskland tar emot 15 procent, Frankrike 12 procent och Storbritannien 11 procent av dessa.

Med hjälp av båtar, drönare och flygspaning skall man också samla information om de människosmugglare, som skickar iväg människor i livsfarliga båtar över Medelhavet till Europa. I en senare fas skall dessa båtar beslagtas och förstöras.

Medlen för sjöräddningsprogrammen ”Triton” och ”Poseidon” ska tredubblas och ”Mare Nostrum” utvidgas. Vidare, skall alla stater i EU ta fingeravtryck på flyktingarna och registrera dessa. Målet är en bättre övervakning av flyktingströmmarna. EU skulle också vilja reglera den legala anhöriginvandringen.

Kathpress 2015-06-24