Bengt Säfsten

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av BENGT SÄFSTEN Under sommarens nyhetstorka 2020 passade man på att återigen försöka återuppliva dödshjälpsdebatten. Den verkar dock ha fastnat i kända positioner som är varandras motsats. Ämnet är stort...
av BENGT SÄFSTEN I en artikel på DN Debatt för några veckor sedan kommenterade Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi påvens senaste uttalande om abort [se här] utifrån sina...
av BENGT SÄFSTEN Det är denna månad 20 år sedan brittiska forskare lyckades klona fåret Dolly. Resultatet löpte fram som en chockvåg som utlöste fascination och spekulationer. Det spekulerades om...
Påvliga akademin för samhällsvetenskap ordnar i dag och i morgon, fredagen den 3 och lördag 4 juni, ett världstoppmöte som rör kampen mot människohandel och organiserad brottslighet. Jurister från hela...
av BENGT SÄFSTEN Köpenhamns katolska stift omfattar katolska kyrkan i Danmark samt på Färöarna och Grönland. Detta innebär att det till ytan är världens största romersk-katolska stift. Domkyrkan där utgörs...
Av BENGT SÄFSTEN Diakonins månad i september är ett återkommande ekumeniskt samarbete mellan vissa kyrkor och samfund inom Sveriges kristna råd och ett antal andra organisationer med diakonal inriktning. Man...
av BENGT SÄFSTEN. I rapporten Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992–2014 presenterar tre forskare vid Ersta Sköndal högskola en undersökning av svenskarnas ideella/frivilliga arbete och informella insatser. Studien har...
av BENGT SÄFSTEN Få har kunnat undgå det höga tonläget de senaste veckorna i debatten som rör samvetsfrihet inom sjukvården [läs mer här]. Debatten har kännetecknats av en skenbar samstämmighet...
av BENGT SÄFSTEN Påvliga akademin för livet att hålla ett stort möte och diskutera frågor om livs- eller dödshjälp vid åldrandet. Mötet äger rum i Vatikanen den 5–7 mars och...
av BENGT SÄFSTEN Den Europeiska katolska biskopskommissionen COMECE har under senhösten i Bryssel deltagit i arbetet mot trafficking [läs mer här]; ett halvt osynligt problem med många ansikten. Man är...
av KERSTIN HEDBERG NYQVIST och BENGT SÄFSTEN Företrädare för RFSU har tillsammans med Läkarförbundet och Vårdförbundet gått ut i en märklig och svart-vit debattartikel i Dagens Nyheter (Samvetsklausuler i enskilda landsting...
av BENGT SÄFSTEN Det är drygt 50 år sedan den så kallade Helsingforsdeklarationen antogs. Dokumentet moderniseras ständigt [läs mer här och här]. Denna deklaration har fått stor betydelse för hur...