Helena Bodin

Eukaristin – enhetens sakrament?

av HELENA BODIN – Från en ekumenisk konferens i Bjärka-Säby.   Sedan några år tillbaka bjuder Johannesakademin och Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby under Peter Halldorfs ledning in till ekumeniska seminarier vid pingst. Tidigare har man belyst frågorna om ämbetet, helgonen och…

Svenska Medelhavsinstituten räddade

”Statens finansiering av de svenska Medelhavsinstituten kommer att fortsätta och de neddragningar som signalerats inför 2016 och 2017 är inte längre aktuella.” Så heter det i utbildningsdepartementets pressmeddelande från den 17 november. I dag 18 november kan vi läsa i morgontidningarna…

Rädda Medelhavsinstituten!

av HELENA BODIN De svenska Medelhavsinstituten, forskningsinstituten i Istanbul, Athen och Rom, hotas plötsligt av nedläggning – inom två år. I budgetpropositionen tillkännages att regeringens avsikt är att skära ned statsanslagen till noll i och med 2017. Men att lägga…