Mikaela Luthman

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av MIKAELA LUTHMAN Prioriteringar hör till sjukvårdens vardag. Resurserna är inte obegränsade och bedömningar om vilka vårdinsatser som ska genomföras behöver göras fortlöpande. Patientens väl måste alltid stå i centrum,...
av MIKAELA LUTHMAN Häromdagen deltog jag i ett digitalt möte med neurologer om palliativ vård vid ALS. En nedbrytande sjukdom där kroppens viljestyrda muskulatur obönhörligt bryts ner under loppet av ett antal...
av MIKAELA LUTHMAN I palliativ vård vill man täcka en människas hela behov: medicinska, psykologiska, sociala, och existentiella (andliga). Detta är i linje med Troskongregationens brev Samaritanus bonus, av den...
av MIKAELA LUTHMAN De flesta som arbetar med palliativ vård känner igen situationen: du hamnar bredvid en person på en middag, ni småpratar om ditt och datt – och förr...
av MIKAELA LUTHMAN Att mäta en annan människas subjektiva lidande är naturligtvis omöjligt. Och att ställa det ena lidandet mot det andra är meningslöst. I sjukvården måste vi utgå från...
av MIKAELA LUTHMAN Statens medicinsk-etiska råd, Smer, har nyligen publicerat en ”Kunskapssammanställning om dödshjälp”, motiverat med att i uppdraget för Smer ”ingår att stimulera samhällsdebatten i angelägna medicinsk-etiska frågor och...
av MIKAELA LUTHMAN Påsk – en lång, plågsam berättelse om tortyr och en grym död och sedan det underbara jublet över uppståndelsen – alla vi som deltar i de fyra...
av MIKAELA LUTHMAN Det enda säkra här i livet, sade pappa till oss när vi som barn frågade om något ”verkligen var säkert”, är att vi ska dö. En vetskap...
av MIKAELA LUTHMAN – Vi människor är så olika! Vi lever och dör olika, oftast dör vi som vi levat. I den underbara boken Berättelsen om Pi av Yanne Martel (2001)...
av Mikaela Luthman – Religionen löser inte lidandets problem men ger hjälp att hantera existensen. Vi talar för mycket om Gud, hävdar religionsvetaren, teologen och f.d. nunnan Karen Armstrong. Gör vi?...