Nummer 4/2015

Eukaristin – enhetens sakrament?

av HELENA BODIN – Från en ekumenisk konferens i Bjärka-Säby.   Sedan några år tillbaka bjuder Johannesakademin och Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby under Peter Halldorfs ledning in till ekumeniska seminarier vid pingst. Tidigare har man belyst frågorna om ämbetet, helgonen och…

Tal till ärkebiskop Antje Jackelén

av FRANCISKUS Bästa doktor Jackelén, bästa syster, kära vänner!   Jag hälsar er hjärtligt och tackar för de vänliga ord som ni riktat till mig. Med tacksamhet mot Gud firade vi förra året 50-årsdagen av Andra Vatikankonciliets dekret om ekumenik,…

Tal till påven Franciskus

av ANTJE JACKELÉN Ers Helighet, Era Eminenser och Excellenser! Det är en ära och glädje för mig att få framföra hälsningar från Svenska kyrkan. Vatikanen och Svenska kyrkan har haft många kontakter sedan andra Vatikankonciliet. Förra våren hade vi den…