Nummer 6/2014

Tiggare

av STEN HIDAL ”Låt honom inte vänta med bedjande blick” Syrak 4:1. Åsynen av tiggare har blivit ett dagligt inslag i svenska tätorter. I insändarspalterna debatteras hur man lämpligen bör förhålla sig mot dem. Den villrådighet som blir tydlig är…