Nummer 7/2020

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av FREDRIK HEIDING – Hellre minnas mer än att glömma helt. Mänskligheten gör hela tiden beundransvärda tekniska framsteg men frågan är om vi utvecklas i samma takt när det gäller konflikthantering....
av PER LINDQVIST – Om förlängningen av avtalet mellan Vatikanen och Kina. Den 22 september 2018 slöt Vatikanen och Kina ett tillfälligt avtal om bis­kopsutnämningar och inrättande av stift i Kina....
av OLLE BRANDT – Ny encyklika av Franciskus. Den 3 oktober, dagen före den helige Franciskus dag, begav sig påven Franciskus till helgonets grav i Assisi för att underteckna sin nya...