Per Beskow

En orimlig historia

PER BESKOW Lena Einhorn: Vad hände på vägen till Damaskus? På spaning efter den verklige Jesus från Nasaret. Prisma 2006. Jesus upphör aldrig att fascinera, hur sekulariserad tiden än sägs vara. Bara under detta år har det kommit en rad nya…

Bakom Da Vinci-koden

PER BESKOW Dan Brown: Da Vinci-koden, översatt av Ola Klingberg. Bonniers 2003. 502 s. Dan Browns Da Vinci-koden är en bok av ett slag som vi inte brukar recensera i Signum. Som det heter på bokomslaget är detta en spänningsroman….

Vår första tryckta bönbok

BESKOW, PER Johnny Hagberg (red.): Horae de Domina: Vår Frus tider. Skara stiftshistoriska sällskap 2008. Eamon Duffy: Marking the Hours: English People & their Prayers 1240–1570. Yale University Press 2006. Det brukar berättas att Vadstena kloster innehade Sveriges första tryckpress. Mindre känt…