Ur tidigare nummer

Dawkins problem

OLSSON, STIG Richard Dawkins: Så gick det till. Bevisen för evolutionen, Leopard förlag 2010, 432 s. Den brittiske skribenten Richard Dawkins senaste bok The Greatest Show on Earth (2009) har översatts och getts ut på svenska. Man kan undra varför. I översättning har…

Dawkins på irrvägar

LÜTZ, MANFRED I en kritisk analys av den brittiske biologen och ateisten Richard Dawkins bok Illusionen om Gud (The God Delusion) pekar den tyske teologen och läkaren Manfred Lütz på hur Dawkins vrider och vänder på fakta för att få dem att…

En reseberättelse

CARLO MARIA MARTINI   I en serie ”andliga möten” som arrangerats som förberedelse inför jubelåret 2000 för stiftet Rom talade kardinalen och biskopen av Milano, Carlo Maria Martini i Roms stifts domkyrka, San Giovanni in Laterano 22 januari 1997. Påven har…

Habermas och religionen

JONSSON, ULF Jürgen Habermas (f. 1929) är den kanske mest välkände och välrenommerade filosofen i dagens Tyskland. Habermas, som redan i mitten av 1950-talet knöts till den mycket inflytelserika Frankfurtskolan, har ägnat en stor del av sin livsgärning åt samhällsfilosofiska…

Bilden av Gustav Vasa nyanserad

ROOTH, LARS Lars-Olof Larsson: Gustav Vasa – landsfader eller tyrann? Prisma 2002, 398 s. För den som liksom anmälaren är uppvuxen under en tid när Fältskärns berättelser var en av de första böcker som sattes i våra händer känns det…

Att resa i Mellanamerika

ROOTH, LARS Ett resestipendium från Svenska författarfonden möjliggjorde nyligen en tio veckors vistelse i Mellanamerika för Lars Rooth, jesuit och chef för Vatikanradions skandinaviska avdelning. Hans uppgift var att besöka en rad hjälpprojekt i Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa…

Italien i vardagslag

ROOTH, LARS Italien inifrån – familjen, makten och hela härligheten, Kristina Kappelin – Suzanne Schönström, Timbro 1994, 160 s. Italien befinner sig mitt i ett skede då ingen vet vad som kommer att hända. Det gamla ledarskiktet har försvunnit i…

Ett rent undantag?

ROOTH, LARS Att få intervjua påven står högt på många journalisternas önskelista och de bearbetar anställda i Vatikanen på olika nivåer för att nå sitt mål. Det svar de far är: Han ger inga intervjuer, med ett undantag: vid längre…