Ur tidigare nummer

Katolsk psalmbok – Vad är det?

BROOMÉ, CATHARINA I mars 1976 inbjöd Sigtunastiftelsen till en konferens om ekumenisk psalmbok. Initiativet kom från Svenska kyrkan och Svenska Missionsfärbundet och hade även föregåtts av samtal mellan katolska kyrkan och Missionsförbundet om möjligheten att samarbeta om en psalmbok. Ett…

Förändring i Turkiet?

ORTH, STEFAN I och med att Turkiets nya regering tillträdde för ett år sedan ökade tempot mycket synbart för de reformer som är nödvändiga för att Turkiet skall få bli medlem i EU. Även om stämningen har blivit mycket bättre,…

Hypotesen Gud

OLSSON, STIG Kan teologi och naturvetenskap mötas och förstå varandras teorier och arbetsmetoder? Ord är bräckliga spänger lagda över en avgrund. De håller ofta för den som snabbt går över. Men ingen bör bli stående på dem.” (Valéry) Alltsedan upplysningstiden…

Skapelse eller Big Bang?

BAUBERGER, STEFAN Temat skapelse har i alla tider utgjort en beröringspunkt mellan naturvetenskap och teologi. Även idag måste teologin och den filosofiska gudstron sätta sig in i forskningsrön som rör dessa fält. I följande artikel presenteras i korthet de viktigaste…

Att utforska moderniteten – Charles Taylor

ROEFFAERS, HUGO Den kanadensiske filosofen Charles Taylor (född 1931) räknas idag till de mest inflytelserika och produktiva filosoferna i den anglosaxiska världen. Inte minst genom sina språkkunskaper når hans inflytande emellertid också långt utöver den engelskspråkiga världen. Respekt inger hans…

Charles Taylor får årets Templeton-pris

HODACS, ANNA MARIA Steget mellan filantropi och teoretisk filosofi kan verka långt i vår kultur. Så förhåller det sig dock inte för John Templeton Foundation som nyligen utsett den från Kanada bördige filosofen Charles Taylor till årets pristagare. Templeton-priset på…

Teceremoni och mässa

ÅMELL, KATRIN Ceremonier och liturgier är mycket mer än de ord som uttalas. Detta blir tydligt vid en jämförelse mellan den zenbuddhistiska teceremonin och det katolska eukaristifirandet. Artikelförfattaren är teol. dr i missionsvetenskap och dominikansyster. Vad vinet är i den…

Den bevingade färgen – Marc Chagall

VILÉN, FLORENCE Jacob Baal-Teshuva, Marc Chagall. 1887–1985. 280 s. Taschen Verlag 1998. I den moderna diskussionen förväntas bildkonsten erbjuda kritik av det nutida samhället, vilket många kan uppfatta som en ganska begränsad uppgift. En konstnär som istället skapade en sagovärld…