Charles Taylor om sekularisering

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kyrkorna och religionerna borde omvärdera sin kritiska inställning till sekulariseringsprocessen, alltså till den process vars mål är en tydlig åtskillnad mellan stat och kyrka. Det kräver den kanadensiske, katolske filosofen Charles Taylor i ett samtal med ”Kathpress”. Taylor är övertygad om att sekulariseringen, som är en mycket komplex process, ”är svaret på det universella problemet om samlevnad mellan olika människor och religioner”.

Historiskt betraktat är sekulariseringen en process, som påbörjas med den samhälleliga moderniseringsvågen och den har därmed öppnat ”ett fält av frihet” för människor. Om människor tidigare levde i ett självklart ”religiöst slutet kosmos”, så har detta kosmos alltsedan medeltiden lösts upp.

Visserligen står man idag inför situationen, att ”detta att vara kristen i ett icke kristet samhälle inte bara är en möjlighet utan det är den normala situationen”. Denna process skall man emellertid inte fördöma utan se den som en möjlighet, för med sekularisering följer framväxten av idéer om frihet och jämlikhet som de i dag dominerande värdena.

Staten måste garantera dessa värden som grundförutsättning i medborgerliga mellanhavanden. Det betyder emellertid inte att staten – som t.ex. Frankrike – skall lägga sig i religiösa frågor; säger Taylor och syftar på det franska förbudet att bära burka, vilket är ett ingrepp i den personliga friheten.

Globaliserad idé om frihet

Vad avser Islam hyser han förhoppningen att globaliseringen och människors ökade rörlighet skall bryta upp också de slutna arabiska regimerna. Vetenskapligt kan man emellertid inte beskriva sekulariseringen ”som en universell process”, men han hoppas att det internationella utbytet också skall leda till ett ”utbyte av idéer” – och därmed till ett utbyte av idéer om frihet och jämlikhet.

Tidigare teorier om sekularisering antog att den skulle leda till religionernas försvinnande, men det är idag knappast troligt. Taylor är själv övertygad att det finns en bestående ”mänsklig trängtan efter något större”. Man kan idag, enligt honom, mycket väl vara religiös och likväl leva i ett ”alldeles immanent samhälle”.

USA: religionen blir politiskt instrument.

Taylor har också synpunkter på presidentvalskampanjer i USA. Man skall här inte övervärdera religionens roll. Viktigare frågor är ekonomins utveckling samt hur det skall gå med president Obamas sjukvårdsreform.

Ur ett politiskt perspektiv har religionerna framförallt en stor ”mobiliseringspotential”. Politiken ”instrumentaliserar” religionen och driver vissa konflikter mellan evangelikaner och liberaler. ”Det är USA:s tragedi att de inte kan föra en rationell diskussion om sina problem.”

Taylor är själv politiskt aktiv och anhängare av ”New Democratic Party of Canada”, och även om han är kanadensisk medborgare, är han en varm anhängare av ytterligare en presidentperiod för Obama.

Intervjun med Charles Taylor kan avlyssnas på www.kathpress.at/audio

Kathpress 2012-06-28

https://www.kathpress.co.at/site/nachrichten/database/47801.html

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kyrkorna och religionerna borde omvärdera sin kritiska inställning till sekulariseringsprocessen, alltså till den process vars mål är en tydlig åtskillnad mellan stat och kyrka. Det kräver den kanadensiske, katolske filosofen Charles Taylor i ett samtal med ”Kathpress”. Taylor är övertygad om att sekulariseringen, som är en mycket komplex process, ”är svaret på det universella problemet om samlevnad mellan olika människor och religioner”.

Historiskt betraktat är sekulariseringen en process, som påbörjas med den samhälleliga moderniseringsvågen och den har därmed öppnat ”ett fält av frihet” för människor. Om människor tidigare levde i ett självklart ”religiöst slutet kosmos”, så har detta kosmos alltsedan medeltiden lösts upp.

Visserligen står man idag inför situationen, att ”detta att vara kristen i ett icke kristet samhälle inte bara är en möjlighet utan det är den normala situationen”. Denna process skall man emellertid inte fördöma utan se den som en möjlighet, för med sekularisering följer framväxten av idéer om frihet och jämlikhet som de i dag dominerande värdena.

Staten måste garantera dessa värden som grundförutsättning i medborgerliga mellanhavanden. Det betyder emellertid inte att staten – som t.ex. Frankrike – skall lägga sig i religiösa frågor; säger Taylor och syftar på det franska förbudet att bära burka, vilket är ett ingrepp i den personliga friheten.

Globaliserad idé om frihet

Vad avser Islam hyser han förhoppningen att globaliseringen och människors ökade rörlighet skall bryta upp också de slutna arabiska regimerna. Vetenskapligt kan man emellertid inte beskriva sekulariseringen ”som en universell process”, men han hoppas att det internationella utbytet också skall leda till ett ”utbyte av idéer” – och därmed till ett utbyte av idéer om frihet och jämlikhet.

Tidigare teorier om sekularisering antog att den skulle leda till religionernas försvinnande, men det är idag knappast troligt. Taylor är själv övertygad att det finns en bestående ”mänsklig trängtan efter något större”. Man kan idag, enligt honom, mycket väl vara religiös och likväl leva i ett ”alldeles immanent samhälle”.

USA: religionen blir politiskt instrument.

Taylor har också synpunkter på presidentvalskampanjer i USA. Man skall här inte övervärdera religionens roll. Viktigare frågor är ekonomins utveckling samt hur det skall gå med president Obamas sjukvårdsreform.

Ur ett politiskt perspektiv har religionerna framförallt en stor ”mobiliseringspotential”. Politiken ”instrumentaliserar” religionen och driver vissa konflikter mellan evangelikaner och liberaler. ”Det är USA:s tragedi att de inte kan föra en rationell diskussion om sina problem.”

Taylor är själv politiskt aktiv och anhängare av ”New Democratic Party of Canada”, och även om han är kanadensisk medborgare, är han en varm anhängare av ytterligare en presidentperiod för Obama.

Intervjun med Charles Taylor kan avlyssnas på www.kathpress.at/audio

Kathpress 2012-06-28

https://www.kathpress.co.at/site/nachrichten/database/47801.html