Christine Zyka 8 april: Om studiernas betydelse för Gudskärleken

Måndag den 8 april håller Christine Zyka, lektor i filosofi vid Newmaninstitutet, ett föredrag om Simone Weils filosofi under rubriken ”Om studiernas betydelse för Gudskärleken”.

Föredraget utgår från Simone Weils essä ”Reflexioner angående skolstudiernas nytta för tillväxten i kärleken till Gud”, som i svensk översättning finns i boken Väntan på Gud.

Plats: Katedralcaféet vid Uppsala domkyrka.

Tid: 18.15

Föredraget arrangeras av Kristen i akademin: forum för tro, kunskap och kultur.

Red. 2019-04-03