Credo 1925

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1925 nr 1
Innehåll
Pius, påve, Guds tjänares tjänare, sänder hälsning… Av Kardinal Gaspari, Kardinal Cagiano, Biskop Johannes Erik s. [1]
Credos nyårsbrev s. 6
Svensk kyrkokrönika 1924. Av Edvin Sandqvist s. 8
Den katolska kyrkan i Finland. Av Joh. van Gijsel s. 10
Nytaarsbrev fra Danmark. Av Erikke Rosenörn-Lehn s. 13
Högtidligheterna vid ärkebiskop Bitters prästjubileumsfest i Melle s. 18
Hos kartusianerna i Valsainte. Av Carl Allan Moberg s. 19
Från Credos torn s. 25
Våra katolska hem. Ärkebiskop Bitters julsång, Nyår. Av Moder Mary Salome s. 27
Från våra församlingar och föreningar s. 29
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [32]
Credo 1925 nr 2
Innehåll
Böner. Av Sankt Ansgar s. [33]
Kyrkokrönika över det gångna året. Av Gustaf Armfelt s. 34
Katolicismen i Norge 1924. Av Olav Offerdahl s. 40
Credos post. Av Léon Douadicque s. 43
Marika Stjernstedt: Von Sneckenströms. Av B. D. Assarsson s. 47
Claes Lagergren: Mitt livs minnen. III. Av K. Hamilton s. 48
Hos kartusianerna i Valsainte. Av Carl Allan Moberg s. 51
Från Credos torn s. 57
Våra katolska hem. Kristi kyrka. Av Augustin Kock, Anna Maria Taigis bön, Bön till Guds moder. Av F. H. s. 60
Från våra församlingar och föreningar s. 62
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [64]
Credo 1925 nr 3
Innehåll
Gammalsvenska passionsböner s. [65]
Översikt av verksamheten i apostoliska prefekturen Island 1925. Av G. Boots s. 66
Sankt Torfinns kapel, Hamar. Av Sigrid Undset s. 67
Till 100-årsminnet av den saliga syster Maria Magdalena av Mandomsanammelsen s. 71
Dödsrunor. Av B. S., Fredrik Höijer s. 75
Diskussionen för dagen. Av Theodor Hagberg s. 78
Från Credos torn s. 81
Våra katolska hem. Domkyrkan i Milano. Av K. Kjelstrup, Förslag till pilgrimssång. Av N. N., Biskop Hemming s. 84
Från våra församlingar och föreningar s. 86
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [88]
Credo 1925 nr 4
Innehåll
Gammalsvensk påskbön s. [89]
I en katolsk biskopsstad vid bolsjevikgränsen. Av Gustaf Armfelt s. 90
Diskussionen för dagen s. 94
Sankt Torfinns kapel, Hamar. Av Sigrid Undset s. 96
Lydia Wahlström: Biskopen. Av B. D. Assarsson s. 101
Nils Ahnlund: Oljeberget och Ladugårdsgärde s. 102
Hugh Benson: Indvielse. Av K. Hamilton s. 102
Pilgrimsresan till Rom s. 104
Från Credos torn s. 105
Konkordatet med Polen. Av J. Armfelt s. 107
Våra katolska hem. Två katolska hymner. Av Augustin Kock, Sapor, den gudomlige. Av Moder Mary Salome s. 108
Från våra församlingar och föreningar. Av Dagmar Adams-Ray s. 111
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [112]
Credo 1925 nr 5
Innehåll
Gammalsvenska Mariaböner s. [113]
Kyrkan och civilisationen. Av C. C. Martindale S. J. s. 114
Diskussionen för dagen. Av Erik Norling s. 119
Vallis Gratiæ. Av Sven Nordmark s. 120
Den vatikanska missionsutställningen. Av P. Overschie s. 122
Påsk i Polen. Av Ellen Anckarsvärd s. 124
Från Credos torn s. 126
Våra katolska hem. Consolatrix Afflictorum, Legenden om liljan. Av K. A. s. 129
Från våra församlingar och föreningar s. 133
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [136]
Credo 1925 nr 6
Innehåll
Gammalsvenska Jesu-hjärta-böner s. [137]
Den skandinaviska vallfärden till Rom under jubelåret 1925. Av B. D. Assarsson s. 139
In honorem Sancti Petris Canisii. Av S. Nordmark s. 144
En helig västgötabiskop. Av Lennart Wiberg s. 147
Jesu hjärtas kapell i Forsa. Av Erik Norling s. 153
Från Credos torn s. 156
Våra katolska hem. S. Johannes döparen, Corpus Christi. Av Moder Mary Salome s. 158
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [160]
Credo 1925 nr 7
Innehåll
En gammalsvensk Romapilgrim. Av Den heliga Birgitta s. [161]
Efterskörd av den skandinaviska vallfärden. Av Joh. van Gijsel s. 163
Rom. Av Helena Nyblom s. 166
S:ta Helena. Av Lennart Wiberg s. 107
Från Credos torn s. 170
Katolska kvinnoföreningarnas internationella förbund. Av M. Romme s. 173
Våra katolska hem. Kanonisationen. Av Karin Sparre, Broder Egidius. Av Moder Mary Salome s. 175
Från våra församlingar och föreningar s. 178
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [180]
Credo 1925 nr 8
Innehåll
Gammalsvensk bön till Sankt Lars s. [181]
Kyrkan och de nutida enhetssträvandena inom kristenheten. Av H. Sierp s. 182
Credo unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam. Av Biskop Johannes Erik s. 185
Mera efterskörd av Romfärden. Av Edward Wessel s. 189
Rom och konstnärerna. Av Edw. Berggren s. 192
Tillbaka till fädernas kyrka. Av Joh. van Gijsel s. 195
Diskussionen för dagen. Av Edvin Sandqvist s. 200
Från Credos torn s. 205
Våra katolska hem. Om Jesu manlighet. Av Konvertit, Det som skall ske, sker ändå, Napoleon och pagen, Där är hans lust att bo. Av den heliga Thérèse av Jesusbarnet, Konung, hjälte och helgon. Av Moder Mary Salome s. 207
Från våra församlingar och föreningar s. 210
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [212]
Credo 1925 nr 9
Innehåll
Gammalsvensk undervisning om rätt skriftermål s. [213]
Niceaminnet och den ekumeniska tanken. Av R. Wehner s. 215
Göteborgs katolska församlingar under sex decennier. Av Lennart Wiberg s. 218
Vår ungdoms religiösa fostran. Av Biskop Johannes Erik Müller s. 222
Friedrich Leopold von Stolberg. Av Karin Sparre s. 224
Från Credos torn s. 226
Våra katolska hem. Legenden om den thebanska legionen. Av Moder Mary Salome, Förstörelseverkets 400 års minne, Luc. 5: 8–10 [dikt]. Av E. A. v. G. s. 229
Från våra församlingar och föreningar s. 232
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [234]
Credo 1925 nr 10
Innehåll
Panegyriskt ode över martyrerna Zacharias Anthelius och Georgius Ursinus. Av Johannes Messenius s. [235]
Gammalsvenska böner till Guds Moder. Av Den heliga Birgitta s. 236
Rosenkransen. Av Wilhelm Meijerink s. 238
Domus Sanctæ Birgittæ. Av S. Nordmark Obl. Ord. S. Birg. s. 241
Invigningen av Sancta Mariakyrkan i Oskarström. Av Edvin Sandqvist s. 245
Från Credos torn s. 249
Introibo ad altare Dei… s. 252
Våra katolska hem. Den heliga Birgitta. Av Joh. van Gijsel, Påvens sommarferier. Av O. E., Hälsning från svenska sjömän! Karl E. Lundewall s. 255
Från våra församlingar och föreningar s. 259
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [262]
Credo 1925 nr 11
Innehåll
Gammalsvensk dödsförberedelse s. [263]
Några historiska randanmärkningar till det ”ekumeniska” Stockholmsmötet. Av R. Wehner s. 264
Frikyrklig journalistik. Av Fredrik Höijer s. 269
Der Mench. En märklig bok av Wilhelm Leche, filosof och zootom. Av Jakob Schneider s. 271
Från Credos torn, s. 275
Våra katolska hem. In festo Sancti Martini episcopi anno domino MDCCCCXXI. Av A. Selander, Den otillbörliga blicken. Av Alban Stoltz, Om helgonens vördande. Av F. B. s. [279]
Barnatro. Av Joh. van Gijsel s. [282]
Från våra församlingar och föreningar s. 284
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [286]
Credo 1925 nr 12
Innehåll
Julhälsning till Credo från jubelårets Rom. Av Kardinal van Rossum s. [287]
Gammalsvensk juldagspredikan s. 288
Ecce Sacerdos. Av S. Nordmark s. 290
I Bayern. Av Edvin Sandqvist s. 293
Mötet. Av Sigurd Dahllöf s. 297
Några små biografier från åren 1885–1892… s. 301
Jak. Alb. Hammargren: Bör den katolska kyrkan smädas eller vördas? Av Peder Galle s. [306]
Thomas Hardy: Tillfälligheternas Spel, Silvio Pellico: I fängelse. Av B. D. Assarsson s. [306]
Axel Lundegård: Drottning Margareta, Valdemar Danekonungs dotter. Av Erik Norling s. 307
Robert Hugh Benson: Aandemanere. Av Karin Sparre s. 308
Kimer i Klokker. Av F. H. s. 309
Från Credos torn s. [310]
Jubelårets stora internationella katolska kvinnokongress. Av Brita Bielke s. 313
Våra katolska hem. Nu glimmar jul. Av Augustin Kock, Julgåvor. Av O. E., Menlösa barns dag s. [315]
Från våra församlingar och föreningar s. 317
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [318]
Credoregister 1925 årgång 6