Credo 1925

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1925 nr 1
Innehåll
Pius, påve, Guds tjänares tjänare, sänder hälsning… Av Kardinal Gaspari, Kardinal Cagiano, Biskop Johannes Eriks. [1]
Credos nyårsbrevs. 6
Svensk kyrkokrönika 1924. Av Edvin Sandqvists. 8
Den katolska kyrkan i Finland. Av Joh. van Gijsels. 10
Nytaarsbrev fra Danmark. Av Erikke Rosenörn-Lehns. 13
Högtidligheterna vid ärkebiskop Bitters prästjubileumsfest i Melles. 18
Hos kartusianerna i Valsainte. Av Carl Allan Mobergs. 19
Från Credos torns. 25
Våra katolska hem. Ärkebiskop Bitters julsång, Nyår. Av Moder Mary Salomes. 27
Från våra församlingar och föreningars. 29
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [32]
Credo 1925 nr 2
Innehåll
Böner. Av Sankt Ansgars. [33]
Kyrkokrönika över det gångna året. Av Gustaf Armfelts. 34
Katolicismen i Norge 1924. Av Olav Offerdahls. 40
Credos post. Av Léon Douadicques. 43
Marika Stjernstedt: Von Sneckenströms. Av B. D. Assarssons. 47
Claes Lagergren: Mitt livs minnen. III. Av K. Hamiltons. 48
Hos kartusianerna i Valsainte. Av Carl Allan Mobergs. 51
Från Credos torns. 57
Våra katolska hem. Kristi kyrka. Av Augustin Kock, Anna Maria Taigis bön, Bön till Guds moder. Av F. H.s. 60
Från våra församlingar och föreningars. 62
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [64]
Credo 1925 nr 3
Innehåll
Gammalsvenska passionsböners. [65]
Översikt av verksamheten i apostoliska prefekturen Island 1925. Av G. Bootss. 66
Sankt Torfinns kapel, Hamar. Av Sigrid Undsets. 67
Till 100-årsminnet av den saliga syster Maria Magdalena av Mandomsanammelsens. 71
Dödsrunor. Av B. S., Fredrik Höijers. 75
Diskussionen för dagen. Av Theodor Hagbergs. 78
Från Credos torns. 81
Våra katolska hem. Domkyrkan i Milano. Av K. Kjelstrup, Förslag till pilgrimssång. Av N. N., Biskop Hemmings. 84
Från våra församlingar och föreningars. 86
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [88]
Credo 1925 nr 4
Innehåll
Gammalsvensk påskböns. [89]
I en katolsk biskopsstad vid bolsjevikgränsen. Av Gustaf Armfelts. 90
Diskussionen för dagens. 94
Sankt Torfinns kapel, Hamar. Av Sigrid Undsets. 96
Lydia Wahlström: Biskopen. Av B. D. Assarssons. 101
Nils Ahnlund: Oljeberget och Ladugårdsgärdes. 102
Hugh Benson: Indvielse. Av K. Hamiltons. 102
Pilgrimsresan till Roms. 104
Från Credos torns. 105
Konkordatet med Polen. Av J. Armfelts. 107
Våra katolska hem. Två katolska hymner. Av Augustin Kock, Sapor, den gudomlige. Av Moder Mary Salomes. 108
Från våra församlingar och föreningar. Av Dagmar Adams-Rays. 111
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [112]
Credo 1925 nr 5
Innehåll
Gammalsvenska Mariaböners. [113]
Kyrkan och civilisationen. Av C. C. Martindale S. J.s. 114
Diskussionen för dagen. Av Erik Norlings. 119
Vallis Gratiæ. Av Sven Nordmarks. 120
Den vatikanska missionsutställningen. Av P. Overschies. 122
Påsk i Polen. Av Ellen Anckarsvärds. 124
Från Credos torns. 126
Våra katolska hem. Consolatrix Afflictorum, Legenden om liljan. Av K. A.s. 129
Från våra församlingar och föreningars. 133
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [136]
Credo 1925 nr 6
Innehåll
Gammalsvenska Jesu-hjärta-böners. [137]
Den skandinaviska vallfärden till Rom under jubelåret 1925. Av B. D. Assarssons. 139
In honorem Sancti Petris Canisii. Av S. Nordmarks. 144
En helig västgötabiskop. Av Lennart Wibergs. 147
Jesu hjärtas kapell i Forsa. Av Erik Norlings. 153
Från Credos torns. 156
Våra katolska hem. S. Johannes döparen, Corpus Christi. Av Moder Mary Salomes. 158
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [160]
Credo 1925 nr 7
Innehåll
En gammalsvensk Romapilgrim. Av Den heliga Birgittas. [161]
Efterskörd av den skandinaviska vallfärden. Av Joh. van Gijsels. 163
Rom. Av Helena Nybloms. 166
S:ta Helena. Av Lennart Wibergs. 107
Från Credos torns. 170
Katolska kvinnoföreningarnas internationella förbund. Av M. Rommes. 173
Våra katolska hem. Kanonisationen. Av Karin Sparre, Broder Egidius. Av Moder Mary Salomes. 175
Från våra församlingar och föreningars. 178
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [180]
Credo 1925 nr 8
Innehåll
Gammalsvensk bön till Sankt Larss. [181]
Kyrkan och de nutida enhetssträvandena inom kristenheten. Av H. Sierps. 182
Credo unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam. Av Biskop Johannes Eriks. 185
Mera efterskörd av Romfärden. Av Edward Wessels. 189
Rom och konstnärerna. Av Edw. Berggrens. 192
Tillbaka till fädernas kyrka. Av Joh. van Gijsels. 195
Diskussionen för dagen. Av Edvin Sandqvists. 200
Från Credos torns. 205
Våra katolska hem. Om Jesu manlighet. Av Konvertit, Det som skall ske, sker ändå, Napoleon och pagen, Där är hans lust att bo. Av den heliga Thérèse av Jesusbarnet, Konung, hjälte och helgon. Av Moder Mary Salomes. 207
Från våra församlingar och föreningars. 210
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [212]
Credo 1925 nr 9
Innehåll
Gammalsvensk undervisning om rätt skriftermåls. [213]
Niceaminnet och den ekumeniska tanken. Av R. Wehners. 215
Göteborgs katolska församlingar under sex decennier. Av Lennart Wibergs. 218
Vår ungdoms religiösa fostran. Av Biskop Johannes Erik Müllers. 222
Friedrich Leopold von Stolberg. Av Karin Sparres. 224
Från Credos torns. 226
Våra katolska hem. Legenden om den thebanska legionen. Av Moder Mary Salome, Förstörelseverkets 400 års minne, Luc. 5: 8–10 [dikt]. Av E. A. v. G.s. 229
Från våra församlingar och föreningars. 232
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [234]
Credo 1925 nr 10
Innehåll
Panegyriskt ode över martyrerna Zacharias Anthelius och Georgius Ursinus. Av Johannes Messeniuss. [235]
Gammalsvenska böner till Guds Moder. Av Den heliga Birgittas. 236
Rosenkransen. Av Wilhelm Meijerinks. 238
Domus Sanctæ Birgittæ. Av S. Nordmark Obl. Ord. S. Birg.s. 241
Invigningen av Sancta Mariakyrkan i Oskarström. Av Edvin Sandqvists. 245
Från Credos torns. 249
Introibo ad altare Dei…s. 252
Våra katolska hem. Den heliga Birgitta. Av Joh. van Gijsel, Påvens sommarferier. Av O. E., Hälsning från svenska sjömän! Karl E. Lundewalls. 255
Från våra församlingar och föreningars. 259
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [262]
Credo 1925 nr 11
Innehåll
Gammalsvensk dödsförberedelses. [263]
Några historiska randanmärkningar till det ”ekumeniska” Stockholmsmötet. Av R. Wehners. 264
Frikyrklig journalistik. Av Fredrik Höijers. 269
Der Mench. En märklig bok av Wilhelm Leche, filosof och zootom. Av Jakob Schneiders. 271
Från Credos torn, s. 275
Våra katolska hem. In festo Sancti Martini episcopi anno domino MDCCCCXXI. Av A. Selander, Den otillbörliga blicken. Av Alban Stoltz, Om helgonens vördande. Av F. B.s. [279]
Barnatro. Av Joh. van Gijsels. [282]
Från våra församlingar och föreningars. 284
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [286]
Credo 1925 nr 12
Innehåll
Julhälsning till Credo från jubelårets Rom. Av Kardinal van Rossums. [287]
Gammalsvensk juldagspredikans. 288
Ecce Sacerdos. Av S. Nordmarks. 290
I Bayern. Av Edvin Sandqvists. 293
Mötet. Av Sigurd Dahllöfs. 297
Några små biografier från åren 1885–1892…s. 301
Jak. Alb. Hammargren: Bör den katolska kyrkan smädas eller vördas? Av Peder Galles. [306]
Thomas Hardy: Tillfälligheternas Spel, Silvio Pellico: I fängelse. Av B. D. Assarssons. [306]
Axel Lundegård: Drottning Margareta, Valdemar Danekonungs dotter. Av Erik Norlings. 307
Robert Hugh Benson: Aandemanere. Av Karin Sparres. 308
Kimer i Klokker. Av F. H.s. 309
Från Credos torns. [310]
Jubelårets stora internationella katolska kvinnokongress. Av Brita Bielkes. 313
Våra katolska hem. Nu glimmar jul. Av Augustin Kock, Julgåvor. Av O. E., Menlösa barns dags. [315]
Från våra församlingar och föreningars. 317
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [318]
Credoregister 1925 årgång 6